top of page
WIJNANTS/WIJNANDTS
Fragmenten:
Mathias Wijnans (ook Tis/Theis/Thiss), schepen Broekhuizen vermeld 1589-1599.
Gerardt Wijnans, schout Broekhuizen vermeld 1596-1607.
Jacob Wijnandts, overleden voor 1612, trouwde met Jenneke Meuws.
Jacob Wijnants, vermeld in proces over Neesgoed 1610, schout Broekhuizen vermeld 1611-1630, voerde 1617 proces tegen Jan Ramaeckers over het uitvoeren van het scholtissenambt en belediging door Jan als zijn voorganger. Voerde 1623 als schout een proces tegen Jan van Daelen over het gebruik van cijnsplichtig land en in 1625 tegen Thonis Fleren over de betaling van pacht.
Joannes Wijnandts, pastoor 1650-1680 en schoolmeester te Broekhuizen.
Joannes Wijnants trouwde Broekhuizenvorst 3 maart 1647 met Agnes Pubben
Mathijs Wijnandts, trouwde met Margriet, vermeld 1644-1656.
bottom of page