top of page

BAETSEN (ook Baatsen)

De eerste generatie Mathias Baetsen komt van buitenaf naar Broekhuizen en was qua vernoeming wellicht een zoon van een Petrus Baetsen; slechts 1 keer is een Leonardus Baetsen doopgetuige in 1676, voor de rest alleen de familieleden van zijn echtgenote Catharina Cremers, die hier vanouds woonachtig zijn.

 

 

I. Mathias Baetsen (ook Baets) geboren circa 1650, begraven Broekhuizen 4 november 1713, trouwde Broekhuizen 21 februari 1675 met Catharina Cremers, gedoopt Broekhuizen 29 juni 1648, begraven Broekhuizen 29 april 1724, dochter van Henricus Cremers en Magdalena. Ze deed als weduwe een schenking aan haar twee kinderen Gossen en Maria in 1723.

Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Baetsen, gedoopt Broekhuizen 3 november 1676.

 2. Maria Baetsen gedoopt Broekhuizen 25 maart 1679, vermoedelijk jong overleden.

 3. Magdalena Baetsen gedoopt Broekhuizen 8 januari 1681.

 4. Henricus Baetsen volgt IIa.

 5. Goswinus Baetsen (ook Gosuinus/Gossen) volgt IIb. apart onderaan als Tak Goswinus Baetsen.

 6. Maria Baetsen gedoopt Broekhuizen 22 maart 1687, nog vermeld 1723.

 7. Anna Baetsen gedoopt Broekhuizen 14 november 1689, trouwde Broekhuizen 22 januari 1722 met Jan van Soest.

IIa. Henricus Baetsen (ook Henrick Baets) gedoopt Broekhuizen 30 september 1682, begraven Broekhuizen 13 juni 1770, schepen Broekhuizen 1715-1745, trouwde Broekhuizen 4 juli 1713 met Aleijdis/Aldegundis Sto(o)pen, geboren Lottum, begraven Broekhuizen 8 mei 1753. De schout procedeerde tegen hem en zijn broer Gossen in 1718 wegens belediging en bedreiging. Woonden 1738 op de Hoogstraat (tegenover no. 22). Het huis waar ze woonden aan de Hoogstraat was genaamd Jan Clomps huis.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Mathia Petronella Baetsen gedoopt Broekhuizen 24 februari 1714, begraven Broekhuizen 19 mei 1730.

 2. Petrus Baetsen gedoopt Broekhuizen 24 juni 1715, vermoedelijk jong overleden.

 3. Eleonora Baetsen gedoopt Broekhuizen 14 oktober 1716, nog vermeld 1775.

 4. Petrus Baetsen volgt IIIa.

 5. Henricus Baetsen volgt IIIb.

 6. Joannes Baetsen gedoopt Broekhuizen 16 maart 1723.

 7. Leonardus Baetsen gedoopt Broekhuizen 30 mei 1726. Vonnis van het Hof van Gelder 23 juni 1754 op verzoek van de schout van Broekhuizen tegen hem wegens belediging van de nachtwacht te Broekhuizen (archief gemeente).

IIIa. Petrus Baetsen (Peter) gedoopt Broekhuizen 9 februari 1718, begraven Broekhuizen 25 april 1759, trouwde Broekhuizen 8 november 1746 met Petronella Vila, begraven Broekhuizen 18 oktober 1780, dochter van Francis Vila.
Broekhuizen - 28 oktober 1746 - brief en schema van P: Brughuijs pastoor in Broeckhuijsen als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad bloed-

erwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Petrus Baetsen zoon van Henrick Baetsen, Henrick zoon van Catharijn Baetsen alias Cremers, Catharijn dochter van Henrick Cremers; en

- Petronella Vila dochter van Francis Vila, Francis zoon van Peternel Vissers alias Cremers, Peternel dochter van Jenneken Vissers alias Cremers.

Henrick Cremers en Jenneken Vissers alias Cremers zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (18-1746-6 - foto 1392a+b+c)

Uit dit huwelijk:

 1. Mathias Baetsen gedoopt Broekhuizen 19 augustus 1747.

 2. Wilhelmus Baetsen volgt IVa.

 3. Petrus Baetsen gedoopt Broekhuizen 27 februari 1752.

 4. Alardus Baetsen gedoopt Broekhuizen 26 juni 1754.

 5. Johannes Franciscus Baetsen gedoopt Broekhuizen 27 december 1756, nog vermeld 1788.

 

IIIb. Henricus Baetsen (ook Hendrik/Henri) gedoopt Broekhuizen 12 mei 1719, begraven Broekhuizen 7 december 1784, trouwde Broekhuizen 28 januari 1747 met Aldegonde Kelkens (ook Keltjens), gedoopt Broekhuizen 22 januari 1719, begraven Broekhuizen 20 februari 1786, dochter van Bertrandus Keltjens en Catharina aan het Lichteveldt. Woonden op de Hoogstraat (vermoedelijk tegenover no. 22).

 

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Catharina Baetsen gedoopt Broekhuizen 30 juli 1747.

 2. Joannes Baetsen volgt IVb.

 3. Petrus Baetsen gedoopt Broekhuizen 8 januari 1751.

 4. Mathias Baetsen gedoopt Broekhuizen 7 november 1752.

 5. Allegundis Baetsen gedoopt Broekhuizen 27 augustus 1754, trouwde Broekhuizen 18 mei 1780 met Jacobus Mulders.

 6. Catharina Baetsen gedoopt Broekhuizen 13 maart 1757, begraven Broekhuizen 5 april 1763.

 7. Anna Catharina Baetsen gedoopt Broekhuizen 4 juli 1760.

 8. Anna Gertruidis Baetsen geboren circa 1761, overleden Broekhuizen 4 december 1827, trouwde Broekhuizen 2 mei 1798 met Theodorus Ren(c)kens, geboren circa 1756, overleden Broekhuizen 5 september 1832, zoon van Johannes Renckens en Gertruda As.
   

IVa. Wilhelmus Baetsen (ook Willem/Guillaume) gedoopt Broekhuizen 9 november 1749, overleden 2 mei 1829, dagloner, trouwde 1. Broekhuizen 17 september 1772 met Mathia (ook Thijske) Gielen (ook Geelen) en trouwde 2. Broekhuizen 10 mei 1814 met Henriette Pijpers, geboren Meerlo, dochter van Mathieu Pijpers en Eleonora Schenck. Akkoord inzake ouderlijk huis dat wordt toebedeeld aan hem op 28 februari 1788 met regeling voor de hypotheek én met de last van kost en inwoning van Joannes Baetsen zijn onnozele broer.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Petronilla Baetsen gedoopt Broekhuizen 1 februari 1774, begraven Broekhuizen 15 mei 1787.

 2. Henricus Baetsen gedoopt Broekhuizen 20 november 1776.

 3. Petrus Baetsen gedoopt Broekhuizen 27 februari 1782, begraven Broekhuizen 21 december 1795.


   


 

IVb. Joannes Baetsen (ook Jan/Jean) gedoopt Broekhuizen 19 juli 1748, overleden Broekhuizen 3 juni 1807, landbouwer, schepen Broekhuizen vanaf 1793, maire/burgemeester gemeente Broekhuizen 1798-1805, woonde Veerweg 15, trouwde Broekhuizen 1 februari 1780 met Gertrudis van Hegelsom, geboren Broekhuizen circa 1759, overleden Broekhuizen 25 maart 1806, dochter van Johannes van Hegelsom en Gertrudis Bisterveld. Hij kocht op 1 februari 1780 het pand Veerweg 15 (Het Brouwershuis). Zijn kinderen maakten een erfdeling op 16 mei 1826 voor notaris Le Brun te Horst. Voorts waren zijn erfgenamen in 1842 eigenaar van een pand aan de Hoogsstraat, dat niet meer bestaat en geen huisnummer heeft gekregen (tegenover no. 22).

Uit dit huwelijk:

 1. Henricus Gerardus Baetsen (Hendrik) gedoopt Broekhuizen 12 februari 1781, overleden Broekhuizen 23 oktober 1828, trouwde met Wilhelmina Tacken, geboren Horst 8 februari 1785, overleden Horst 18 februari 1865, dochter van Peter Tacken en Hendrina Jenniskens. Ze maakten op 5 augustus 1820 hun testament (niet bewaard gebleven) en hun erven verkochten hun huis met brouwerij (Veerweg 11) op 21 maart 1865.

 2. Wilhelmus Baetsen volgt Va.

 3. Aldegondis Baetsen gedoopt Broekhuizen 13 juni 1786, begraven Broekhuizen 1 mei 1793.

 4. Petrus Mathias Baetsen gedoopt Broekhuizen 21 mei 1788, overleden Douai (F) 19 januari 1809. Dienstplichtige jaar 1808 als vervanger voor een dienstplichtige van jaar 1806, dient sinds 30 november 1808 als fusilier bij 19e RIL 5e bataillon 1e compagnie, overleden in ziekenhuis van Douai ten gevolge van tuberculose.

 5. Maria Gertrudis Baetsen gedoopt Broekhuizen 28 augustus 1790.

 6. Arnoldus Baetsen gedoopt Broekhuizen 28 juli 1793, begraven Broekhuizen 23 februari 1796.

 7. Arnoldus Casparus Baetsen volgt Vb.


Va. Wilhelmus Baetsen geboren en gedoopt Broekhuizen 28 januari 1783, overleden Blitterswijck 9 augustus 1842, landbouwer/eigenaar brouwerij, trouwde Meerlo 1 mei 1803 met Petronella Wijnhoven, geboren Blitterswijck 13 november 1777, overleden Blitterswijck 1836, dochter van Jan Wijnhoven en Antonet Jenneskens. Hij was ook de (ver)bouwer en eigenaar van het grote pand met brouwerij Kerkstraat 38 te Broekhuizenvorst, waar achter in de muurankers staat 1841 en zijn initialen WB aan de zuidkant.

Uit dit huwelijk:
1. Allegonda Baetsen, geboren Broekhuizen circa 1804, overleden Broekhuizenvorst 18 februari 1858, trouwde Meerlo 14 april 1831 met Peeter Antoon Dooremans, geboren Bergen (L) circa 1801, overleden Broekhuizenvorst 24 september 1879, brouwer/herbergier, zoon van Frans Lambert Dooremans en Dorothea van Aerssen.
2. Johanna Antonette Baetsen.

Vb. Arnoldus Casparus Baetsen (Arnold) gedoopt Broekhuizen 6 januari 1798, overleden 22 april 1870, landbouwer, koopman, olieslager, president kerkraad vanaf 1841, schepen Broekhuizen 1831-1840, gemeenteontvanger 1853-1860, trouwde Meerlo 1 mei 1818 met Wilhelmina Henckens, geboren Blitterswijck, dochter van Joannes Henckens en Hendrina op den Berg.
Hij kocht het pand Veerweg 15 (Het Brouwershuis) van zijn vader.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Gertrudis Baetsen geboren Meerlo 23 februari 1819, overleden Broekhuizen 2 november 1853, trouwde Broekhuizen 21 mei 1852 met Abel Johannes Hubertus van Soest, geboren Broekhuizen 21 oktober 1827, overleden Broekhuizen 20 februari 1902, zoon van Gerardus Thomas van Soest en Lucia Tielen. Hij hertrouwde met Anna Catharina Huberta Rieter.

 2. Petronella Baetsen geboren circa 1822, overleden Broekhuizen 8 september 1825.


Tak Goswinus Baetsen

IIb. Goswinus Baetsen (Gossen) gedoopt Broekhuizen 23 januari 1685, begraven Broekhuizen 4 november 1735, trouwde 1. Broekhuizen 28 augustus 1718 met Maria Catharina Tieremans en trouwde 2. Broekhuizen 25 juli 1725 met Joanna Bloem. De schout procedeerde tegen hem en zijn broer Hendrik in 1718 wegens belediging en bedreiging. Hendrik Willems procedeerde in 1733 tegen hem voor een schadevergoeding als borg voor een onrechtmatig arrest. Kocht 25-4-1726 een huis met schuur op de Veerweg.

Uit dit eerste huwelijk:
  1. Matthijs Baetsen, trouwde met nicht Maria Baetsen, maakten samen testament 4 februari 1765.
Uit dit tweede huwelijk:

 1. Maria Catharina Baetsen gedoopt Broekhuizen 9 februari 1726.

 2. Gerardus Baetsen gedoopt Broekhuizen 4 juni 1728.

 3. Joannes Antonius Baetsen gedoopt Broekhuizen 6 februari 1730.

 4. Petrus Baetsen volgt III.
   

III. Petrus Baetsen (Peter) gedoopt Broekhuizen 24 november 1732, begraven Broekhuizen 5 mei 1774, trouwde Broekhuizen 14 november 1765 met Wilhelmina Deelen (ook Deijlen). Erfdeling door Weduwe Wilhelmina Dellen op 21 juli 1796, waarbij ze kost en inwoning krijgt en het huis (Veerweg 6) overdraagt aan haar zoon Gossen en diens vrouw. De andere broer Thijs stemt daarmee in. 

Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Baetsen, gedoopt Broekhuizen 7 april 1766.

 2. Gossen Baetsen, gedoopt Broekhuizen 22 februari 1768, overleden Broekhuizen 14 juli 1824, volgt IVa.

 3. Mathias Baetsen (Thijs), gedoopt Broekhuizen 26 december 1769, overleden Broekhuizen 4 juli 1826, volgt IVb.

 4. Anna Maria Catharina Baetsen, gedoopt Broekhuizen 20 mei 1772, begraven Broekhuizen 15 december 1773.
   

IVa. Gossen Baetsen (ook Goswin/Gossen) gedoopt Broekhuizen 22 februari 1768, overleden Broekhuizen 14 juli 1824, velbereider, looijer, trouwde Broekhuizen 7 april 1796 met Anna Margarita Wijnhoven, gedoopt Swolgen 1 augustus 1764, overleden Broekhuizen 5 augustus 1830, dochter van Joannes Wijnhoven en Joanna Gooren. Woonden en werkten Veerweg 6.

Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes Baetsen geboren 1796/1797, begraven Broekhuizen 15 april 1797.

 2. Joanna Petronella Baetsen geboren Broekhuizen circa 1799, overleden Beesel 19 september 1872, trouwde Broekhuizen 17 april 1817 met Joannes Henricus Berden, geboren Blerick circa 1786, overleden Broekhuizen 22 september 1852, zoon van Laurens Berden en Theodora Geelen.

 3. Janette Cecile Baetsen geboren 1802, overleden Broekhuizen 13 mei 1808.

 4. Anna Maria Baetsen geboren Broekhuizen 24 februari 1803, overleden Broekhuizen 2 september 1803.

 5. Arnoldus Antonius Caspar Baetsen, geboren Broekhuizen 6 januari 1805, overleden Broekhuizen 8 augustus 1860, volgt Va.

 6. Pierre Baetsen geboren Broekhuizen 1 maart 1808, overleden Broekhuizen 1 maart 1808.

 7. Marie Sibille Baetsen geboren Broekhuizen 30 april 1810, overleden Broekhuizen 25 maart 1811.

IVb. Mathias Baetsen (Thijs), gedoopt Broekhuizen 26 december 1769, overleden Broekhuizen 4 juli 1826, dagloner, trouwde Broekhuizenvorst 8 mei 1797 met Maria Beelen, geboren Horst 5 september 1774, overleden Wanssum 2 juli 1847, dochter van Gerardus Beelen en Petronella van den Boom.
Uit dit huwelijk:
1.  Willem Baetsen, geboren Broekhuizen 24 oktober 1800, overleden Broekhuizen 7 maart 1852, volgt Vb.
2. Joanna Gertrudis Baetsen, geboren Broekhuizen circa 1801, overleden Wanssum 1 april 1875.
3. Anna Maria Baetsen, geboren Venray 11 december 1802, overleden Broekhuizen 26 april 1805.

4. Peter Baetsen, geboren Broekhuizen 14 augustus 1805.

5. Mathias Baetsen, geboren Broekhuizen 31 december 1807.
6. Anna Maria Baetsen, geboren Broekhuizen 3 maart 1811.
7. Gerard Baetsen, geboren Broekhuizen 6 november 1813.
8. Joannes Baetsen, geboren Broekhuizen 1 maart 1815.

Va. Arnoldus Antonius Caspar Baetsen (Arnold) geboren Broekhuizen 6 januari 1805, overleden Broekhuizen 8 augustus 1860, leerlooier op Veerweg 6, trouwde 1. Broekhuizen 22 april 1830 met Petronella Cristina Hafmans, geboren Lottum 21 januari 1806, overleden Broekhuizen 14 oktober 1837, dochter van Gerardus Jacobus Hafmans en Anna Mechtilda Knopkens en trouwde 2. Broekhuizen 5 augustus 1839 met Petronella Jacoba Huberta Peters, geboren Meerlo 3 oktober 1814, overleden Broekhuizen 28 maart 1885, dochter van Jacobus Peters en Catharina Arnoldina van Haef.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Anna Mechtilda Huberta Baetsen geboren Broekhuizen 17 mei 1831, overleden Horst 4 februari 1909, ongehuwd.

 2. Gosewinus Gerardus Baetsen, volgt VIa.

 3. Margaretha Cristina Huberta Baetsen geboren Broekhuizen 18 juni 1836, overleden Broekhuizen 26 mei 1864, trouwde Broekhuizen 26 mei 1864 met Pieter Frans Houben, geboren Horst 2 april 1832, zoon van Pieter Jan Houben en Maria Anna Antonetta Buijssen.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Petrus Jacobus Aloijsius Hubertus Baetsen, volgt VIb.

 2. Engelbertus Joannes Hubertus Baetsen (Engelbert) geboren Broekhuizen 16 januari 1843, overleden Broekhuizen 24 september 1910, ongehuwd.

 3. Maria Catharina Petronella Josephina H. Baetsen geboren Broekhuizen 1 april 1845, overleden Broekhuizen 6 maart 1861.

 4. Hendrikus Franciscus Hubertus Baetsen (Henri) geboren Broekhuizen 16 januari 1847, woonde 1888 in Pere, Wisconsin, Amerika.

 5. Petronella Maria Arnoldina Huberta Baetsen geboren Broekhuizen 9 juli 1849, overleden Broekhuizen 28 december 1933, trouwde Broekhuizen 31 mei 1872 met Peter Mathias Hubertus Freulich, geboren Broekhuizen 21 mei 1837, zoon van Hendrik Freulich en Joanna Leonora Peeten.

 6. Laurentius Alphonsus Hubertus Baetsen (Laurens), volgt VIc.

 7. Alphonsus Ignatius Hubertus Baetsen (Alphons), volgt VId.

 8. Anna Maria Leonia Huberta Baetsen geboren Broekhuizen 25 mei 1856, overleden Broekhuizen 6 januari 1861.

​Vb. Willem Baetsen, geboren Broekhuizen 24 oktober 1800, overleden Broekhuizen 7 maart 1852, dagloner, trouwde Broekhuizen 3 mei 1832 met Wilhelmina in het Hulst, geboren Grubbenvorst 16 juni 1803, overleden Broekhuizen 20 december 1871, dochter van Paulus in het Hulst en Catharina Cuijpers.
Uit dit huwelijk:
1. Peter Mathias Baetsen, geboren Broekhuizen 1833, overleden Broekhuizen 2 oktober 1850.
2. Paulina Baetsen, geboren Broekhuizen 26 oktober 1834, trouwde Broekhuizenvorst 5 november 1862 met Johannes Henricus Nabben, geboren Swolgen 20 april 1835, zoon van Johannes Nabben en Helena Thijssen.
3. Gerardus Baetsen, geboren Broekhuizen 26 januari 1838, overleden Broekhuizen 14 februari 1838.
4. Peter Johannes Baetsen, geboren Broekhuizen 29 oktober 1839, overleden Broekhuizen 17 februari 1852.
5. Gerardus Baetsen, geboren Broekhuizen 11 augustus 1842, overleden Broekhuizen 11 augustus 1842.
6. Johanna Maria Catharina Baetsen, geboren Broekhuizen 13 mei 1845.

VIa. Gosewinus Gerardus Baetsen geboren Broekhuizen 10 september 1833, overleden Broekhuizen 18 november 1912, leerlooier, trouwde Horst 2 juni 1862 met Wilhelmina Zegers, geboren Horst 20 mei 1839, overleden Broekhuizen 17 december 1919, dochter van Hendrik Zegers en Johanna Elisabeth Duijkers.

Uit dit huwelijk:

 1. Arnoldus Josephus Henricus Hubertus Baetsen geboren Broekhuizen 9 mei 1863, overleden Broekhuizen 10 juni 1863.

 2. Arnoldus Josephus Henricus Hubertus Baetsen geboren Broekhuizen 28 mei 1864, overleden Alkmaar 15 mei 1943, geestelijke en ongehuwd.

 3. Maria Leonia Johanna Huberta Baetsen geboren Broekhuizen 7 juli 1866, overleden Venray 14 april 1929, religieuse te Venray en ongehuwd.

 4. Dominia Vincentia Mechtilda Baetsen geboren Broekhuizen 26 januari 1877, overleden Boxtel 10 november 1945, religieuze te Venray en ongehuwd.

VIb. Petrus Jacobus Aloijsius Hubertus Baetsen geboren Broekhuizen 23 september 1841, overleden Berlicum 4 juni 1890, commies rijksbelastingen, trouwde Meerlo 26 juni 1871 met Arnoldina Antonetta Gertrudis Kellenaers, geboren Meerlo 28 november 1847, overleden Grave 5 december 1886, dochter van Leonard Kellenaers en Barbara Henckens.

Uit dit huwelijk:

 1. Leonia Maria Petronella Josephina Baetsen geboren Meerlo 1 december 1873, nog vermeld 1890.

 2. Eugène Engelbert Maria Joseph Baetsen geboren Meerlo 13 mei 1876, overleden Broekhuizen 4 november 1881.

 3. Emil Victor Baetsen geboren Venlo 19 september 1878, overleden Horst 1 augustus 1898, ongehuwd.

VIc. Laurentius Alphonsus Hubertus Baetsen (Laurens) geboren Broekhuizen 26 juni 1851, overleden Horst 16 oktober 1922, trouwde 1. Horst 20 februari 1886 met Elizabeth Driessen, geboren Horst 2 juni 1847, overleden Horst 20 maart 1887, dochter van Reinier Driessen en Kornelia Janssen en trouwde 2. Horst 10 oktober 1887 met Maria Hendrika Elisabeth in 't Groenewolt, geboren Horst circa 1868, overleden Horst 10 juni 1940, dochter van Jan Rudolf in 't Groenewolt en Johanna Elisabeth Tacken.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. zoon doodgeboren Horst 12 maart 1887.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Maria Alphonsa Petronella Baetsen geboren Horst 28 april 1890, overleden Venlo 12 maart 1973.

 2. Josephina Maria Johanna Baetsen (Fientje), geboren Horst 1 juni 1894, overleden 2 september 1986.

 3. Leonarda Maria Mechtilda Baetsen geboren Horst 19 februari 1896, overleden Zwolle 24 augustus 1944, religieuze/liefdeszuster en ongehuwd.

 4. Christina Maria Rudolphina Antonia Baetsen (Chrisje), geboren Horst 20 augustus 1898, overleden 14 december 1982.

 5. Petronella Wilhelmina Maria Antonia Baetsen (Nelly), geboren Horst 28 april 1900, overleden Venlo 9 juli 1986.

 6. Maria Francisca Johanna Baetsen geboren Horst 10 december 1901.

 7. Rudolf Mathieu Antonius Baetsen geboren Horst april 1903, overleden Horst 24 april 1903.

VId. Alphonsus Ignatius Hubertus Baetsen (Alphons) geboren Broekhuizen 10 augustus 1853, overleden Horst 11 maart 1917, aannemer, trouwde Grubbenvorst 9 mei 1902 met Arnoldina Beatrix Thielen, geboren Lottum 26 mei 1870, overleden Horst 23 april 1958, dochter van Tilmanus Thielen en Anna Maria Jonkers.

Uit dit huwelijk:

 1. Leonard Tilman Arnold Pieter Baetsen geboren Horst 3 maart 1903, overleden Horst 23 maart 1903.

 2. Maria Petronella Mechtilda Baetsen, geboren Horst 22 maart 1904, overleden 23 oktober 1984.

 3. Arnold Goswinus Tilman Johannes Baetsen, geboren Horst 11 september 1905, overleden Venray 28 april 1982, priester gewijd in 24 september 1930.Hij was leraar en directeur St.Alfonsusseminarie Nebo Nijmegen en pastoor van de St.Clemensparochie te Braunsrath (D).

 4. Frans Peter Justinus Baetsen geboren Horst 3 februari 1908, overleden Horst 24 juli 1908.

 5. Justina Angela Maria Baetsen (Angela), geboren Horst 29 mei 1909, overleden Horst 23 januari 1990.

Noot: door het nog niet digitaal ter beschikking zijn van de geboorteregisters is deze generatie nog niet compleet.


handtekening Wiilhelmus Baetsen 1788.jpg
Handtekening Wilhelmus Baetsen 1788
Baetsen 1863 erfenis.png
bottom of page