top of page
DE WISSERHOF TE OOIJEN
Wisserhof te Ooijen.png
                                                         De Wisserhof op de Kadastrale Kaart van 1821
Deze oude en inmiddels verdwenen carré-boerderij wordt voor het eerst genoemd in een koopcontract uit 1492 als "de Hof op Wis" wanneer Gerard van Wijss eigenaar is. De naam is ontleend aan het oude woord wis, dat wilg betekent. Het was dus een wilgrijk gebied. Zijn vermoedelijke afstammeling Peter van Wis/Op Wis trouwde 28 mei 1648 met Eva Smeeten en na zijn overlijden in 1667 vererft het naar zijn zoon Joannes Peters op Wis, die begraven werd in Broekhuizenvorst op 26 september 1699. Vervolgens erft diens zoon het, namelijk Peter op Wijs, gedoopt Broekhuizenvorst 5 november 1679, begraven Broekhuizenvorst 23 december 1727, die trouwde Broekhuizenvorst 14 februari 1705 met Jennetje/Jenneken (van den) Steenacker.
Het vererft tenslotte op diens dochter Joanna op Wijs, gedoopt Broekhuizenvorst 11 april 1717, begraven Broekhuizenvorst 29 augustus 1785, die trouwde Broekhuizenvorst 8 februari 1747 met de schepen Willem Goessens, gedoopt Broekhuizenvorst 13 augustus 1718, begraven Broekhuizenvorst 15 oktober 1765. De Wisserhof werd door haar ingebracht in diens familie. 
Het was in 1843 eigendom van de weduwe van de landbouwer Gerard Gossens uit Ooijen en het vererfde naar de familie Van Wijnhoven uit Blitterswijck. Die even verderop aan de weg hun hoofdboerderij Wijnhoven had.

De oude boerderij lag op de hoek van de Wisserhofweg en de Venkenweg te Ooijen. Het nieuwe bedrijf "Melkveebedrijf Op Wis" ligt honderd meter verderop aan de Blitterswijckseweg 22.
wisserhof.jpg
bottom of page