Veerweg 2 te Broekhuizen
Veerweg 2 eigen foto.jpg
Deze boerderij werd in 1717 gebouwd door de Scholtis/Schout Jan Aerdts. Op de kaart van 1749 staat het als een carre-boerderij ingetekend. Na diens overlijden in 1751 vererfde het aan zijn zoon Antonius Adolfus Aerdts, die eveneens hier schout was. Toen hij was overleden in 1776 kwam het aan zijn dochter Maria Petronella Aerdts (1746-1829) die met de advocaat Mr. Theodorus Antonius Borret getrouwd was. In 1843 is eigenaar van het boerderijdeel hun zoon de Staatsraad en Gouverneur van Noord-Brabant Mr. Antoon Jozef Lambert Borret (ook Antonius Josephus Lambertus, geboren 1782, overleden Delft 1858) die toen in Den Haag met zijn echtgenote Maria Isabella Elisabeth Vermeulen (overleden 28 juni 1865), woonde.
Het gebouw dat daarbij achteraan in de hoek stond, was echter eigendom van Johan Stenmans die hier burgemeester was van 1831-1843. Deze laatste woonde in zijn buurhuis nummer 4.
De zoons Ferdinandus Henricus Hubertus Borret en Eduardus Josephus Hubertus Borret probeerden het via een veiling te verkopen (zie advertentie). In 1867 komt het aan de rentenierster Gertruda Schraven uit Lottum. De rijks- en gemeenteontvanger Johan Berden huurde het en het pand fungeerde als hulp-kantoor van de belastingen. Het komt vervolgens in eigendom bij de brouwer Van der Velde die in het Brouwershuis (Veerweg 15) woonde. Hun dochter Johanna van de Velde trouwde met Alfons van Son en naar haar wordt het pand dan Johannahoeve genoemd. In 1938 overlijdt Van Son en wordt zijn erfenis verdeeld.
Het was in 1984 van Poulissen. De voorlaatste eigenaar Goof Smeets verkocht het aan de huidige bewoners de familie Lijnders.
Kaart uit 1749
Veerweg 2.jpg
Mr. A.J.L. Borret 1782-1858 (bron RKD)
Borret AJB 1782-1858.jpg
29-7-1865 Herenhuis in dorp - kopie.jpg