top of page
Veerweg 4 te Broekhuizen
veerweg 4 eiegen foto.jpg
Dit gemeentelijk monument staat op de kaart van 1749. De kelder heeft deels mergelwanden in een tongewelf, alsmede oude gebinten, wat op een ouderdom uit de 17e eeuw wijst. In de oorspronkelijke situatie was de zuidelijke korte gevel de voorgevel van het pand dat echter op een bepaald moment functioneel is gedraaid, waardoor de oostelijke, naar de huidige Veerweg gekeerde lange gevel, voorgevel is geworden. Ofschoon er in de loop van ruim 300 jaar verbouwingen zijn geweest, heeft het in de oorlog amper schade opgelopen en oogt daardoor authentiek.

In een verkoopakte van het hoekpand Veerweg 8 op 25 april 1726, staat beschreven dat dit buurpand ligt aan de Gemeynestraet (nu Veerweg) en de Legerstraet (nu Looierstraat) naast de erfgenamen van Peter Hendrix. Dit zou dus de eerst bekende eigenaar moeten zijn. Hij was begraven op 6 januari 1722 en getrouwd te Broekhuizen op 7 juni 1682 met Godefrieda Hendrix.

In een rechte lijn begint het echter met Lodewijk Rijs, een landbouwer uit Baarlo, die het vervolgens verkoopt aan Hendrik Schreven. In 1829 koopt van hem, de veerman en winkelier Johan/Jan Stenmans deze woning. Hij was in 1798 te Pruisen geboren en getrouwd met Johanna Kerkmans uit Broekhuizen. Ook was hij tevens raadslid 1825-1843, schepen 1825-1831 en werd vervolgens hier ook nog burgemeester van 1831-1843. Pas op 16 maart 1837 werd hij Nederlander ! Het gebouw op een eigen kadastraal perceel in de achtertuin van buurhuis nummer 2 behoorde ook bij hem. De burgemeester hield hier ook nog een herberg op na in het rechterdeel.

In 1854 verkoopt Stenmans het huis voor f 1.700 aan Hendrik Keeren, een uit Lottum afkomstige zadelmaker. Die verkoopt het in 1863 op zijn beurt aan Christiaan van Soest, landbouwer op de Stokt. Deze familie verblijft meerdere generaties in het pand. In 1870 woonde daar de familie Arnold van Soest met tien kinderen. Hij was eerst winkelier en bakker, vervolgens boomkweker. Op een bord boven de deur stond vermeld J.W. van Soest en Zn Boomkwekerij Broekhuizen.
In 1954 verkoopt de familie Van Soest het aan Gerard Peeters, landbouwer te Lottum. In 1962 verkoopt de familie Peeters het huis aan landbouwer Mathias Janssen die het pand niet zelf bewoond. Hij verhuurt het pand tijdelijk en gebruikt de stallen voor het houden van varkens. Van 1964 tot 1971 staat het huis leeg en vervalt snel.  In 1971 koopt Pieter Konings het pand, maar als hij elders werk krijgt verkoopt hij het pand in 1973 aan de uit Venlo afkomstige bioloog H.A.M.M. Sax, die er nog woont.
bottom of page