top of page
Veerweg 11 te Broekhuizen
maashotel eigen foto.jpg
Op de kaart van 1749 staat al een pand dat duidelijk een boerderij is, in dezelfde vorm als het huidige pand, waarbij de schuren op de plek van het huidige hotel -dat ernaast ligt- stonden. Ook op de kadastrale kaart van 1821 staat het pand, waarbij een vleugel van een schuur vergroot is. Deze schuren werden uiteindelijk ook een boerderij met huisnummer 9, die gesloopt werd om het nieuwe slaapverblijf van het hotel te kunnen bouwen.
Overigens was aan de overkant van de weg ook een grote stenen schuur, die hier op een later moment bij hoorde. Deze schuur brandde in 1944 af. Op deze plek staat nu Veerweg 14.

De eerst bekende eigenaar is Jan Sijbers getrouwd met Derisken Kessels. Immers op 14 mei 1728 maken hun erfgenamen een erfdeling, waarbij dit pand omschreven wordt als liggende tussen de Maas en de Gemeyneweg (nu Veerstraat) en naast het erf van Johan Aerdts (eigenaar van Veerweg 2; dat erf/weiland tussen de Veerweg en de Maas hoort nu nog bij Veerweg 2). De volledige omschrijving van het pand in de schepenakte is: "huijs met bijgehorende brouwhuijs, schuijr, stallingen, torfschap, hoffstede ende moesgaerden". Het was met de daarbij behorende twee stukken land jaarlijks als belasting aan het kasteel verschuldigd 25 hoenders, 2 kapoenen en 1,25 tins groot. Het had overigens nog veel meer stukken land dat daarbij hoorde alsmede de helft van het veerhuisje.
Conform de erfdeling blijft het pand in beheer bij Maria Cremers, weduwe van Sijbert Sijbers (zoon van Jan), ten behoeve van diens voor- en nakinderen, waarbij die elk de helft krijgen.

Daarna wordt honderd jaar later als eigenaar genoemd Hendrik Baetsen, overleden Broekhuizen 23 oktober 1828. Als het kadaster in Limburg wordt ingevoerd in 1843 is Wilhelmina Tacken, de weduwe van Hendrik Baetsen, eigenaresse van het huis met de brouwerij. Na haar overlijden op 12 februari 1865 wordt het via notaris Haffmans in Helden geveild en verkocht. De erfgenamen kunnen de eigendom niet aantonen en dat houdt in dat het al langer in de familie is. Nieuwe eigenaar wordt bakker-herbergier Louis Hubert Freulich, die het pand laat slopen en in 1867 het huidige pand bouwt en begin 1900 een beugelbaan eraan vast bouwde aan de Maaszijde. Het had toen het huisnummer A-8. Het werd in 1916 verkocht aan diens dochter Hendrika Maria Christina Freulich, die inmiddels weduwe was van de veerman G.J. van Daalwijk, die met haar man voordien het nabijgelegen café het Veerhuis had en het aangekochte pand deze naam nu gaf, en in 1921 aan Johannes Lomme. In 1931 werd Andreas Coenders eigenaar. De laatste eigenaresse mevrouw Berdien Joosten verkocht het in 2006. Die eigenaar Maashotel BV ging in 2012 echter failliet, wat in 2014 werd opgeheven wegens gebrek aan baten. Het werd vervolgens verkocht aan Geert Verheijen als belegger/eigenaar. Helaas moest ook in januari 2024 faillissement worden aangevraagd, vanwege vele gestegen kosten. Maar in april 2024 werd het weer geopend.

Het pand heeft als horeca-functie heel lang de naam gehad Café Veerzicht/het Veerhuis. Het heet sinds 2006 Het Maashotel met 12 hotelkamers op Veerweg 9. In het kader van de Maaswerken werd in 2019 een betonnen muur opgetrokken, die tot een groot terras voor het hotel leidde, welk waterkeerwerk eigendom van het hotel is geworden. Klik hier voor de website van het Maashotel.
Krant 20 maart 1915
20-3-1915 Daalwijck huis verkoop.jpg
Krant 18 maart 1865
18-3-1865 - kopie.jpg
Veerweg 9, voordat het in 1998 gesloopt werd t.b.v het huidige hotelcomplex. Er heeft 67 jaar bakkerij Kerkhoff (1919-1983) in gezeten.
veeweg 9.jpeg
bottom of page