circa 1905 hoek Hoogstraat/Veerweg met schooltje voor kerk
1914/1915
Kaart uit circa 1905
circa 1905 met in het midden een uitbouw voor de beugelbaan; links het veerhuisje met een café; in het midden de lange uitbouw van de brouwerij met de schoorsteen
circa 1960; het schoolgebouwtje en latere woning achter de boom werd in 1962 gesloopt.
Veerhuisje met café
Vanuit de kerktoren, de zijkant van de woning aan de Hoogstraat oostzijde; deze woning werd voor de oorlog gesloopt en ligt sindsdien braak. De al gesloopte boerderij op de Hoek Hoogstraat/Kerkhofstraat is later vervangen door het patronaat hiernaast. Deze bestaat nog en bestaat nu kadastraal uit 3 percelen. Ook de boerderij, die al op de kaart van 1749 staat aan de overkant, werd gesloopt voor de wegverbreding.
De 3 verdwenen huisjes aan de Hoogstraat oostzijde; alleen de schuur daarna staat er nog; op de achtergrond de eveneens gesloopte molen op de Molenberg (foto circa 1910)
Inzegening Heilig Hartbeeld 1921
Hoek Hoogstraat/Veerweg
Veerweg rechts no. 21; links is alles gesloopt