top of page
                               Reynier van Broeckhuysen,
ridder, heer van Broekhuizen, Hoeks en Gelders veldheer, burggraaf van Nijmegen, gezant van de Hertog van Gelre
Reynier van Broeckhuysen.png
Zegel van Reynier van Broeckhuysen
         Bron Gelders Archief 1486

De bekendste inwoner van Broekhuizen is deze middeleeuwer. Hij hanteerde verschillende voornamen gedurende zijn leven en dat begon als Reynalt/Reynout, later Reyer en nog later Reyn(i)er.
 

Hij werd circa 1438 geboren als derde zoon van Gerard van Broeckhuysen en Walraven van Brederode. Heer van Broekhuizen werd hij doordat zijn oudere broer Johan in 1465 hem dit gaf.
Hij is ook de laatste Heer van Broekhuizen uit deze familie, want hij kreeg geen zoons en zijn dochter Walrave erft daarna in 1496 de heerlijkheid Broekhuizen.

Trouwde 1460 met Ermgart van Groesbeeck, vrouwe van Kalbeck te Weeze (D).

Kinderen:

1. Walrave, erft kasteel Broekhuizen, trouwde Steven van Zuylen van Nijevelt.

2. Agnes, geboren 1470, erft kasteel Kalbeck, trouwde 1. Johan van Rechteren tot Voorst en Keppel en 2. Dirk van Haeften.

3. Ermgard, non, erft geldbedrag.

Kort overzicht van zijn levensloop:
•1450 genoemd in erfdeling met zijn broers (vader was gesneuveld in 1444);
1460 huwelijksvoorwaarden met zijn echtgenote;

•1467 zijn vrouw wordt beleend met kasteel Broekhuizen vanwege zijn afwezigheid, waarbij opgemerkt wordt dat het kasteel in slechte staat is (nootbouw) en dat ze het weer moeten restaureren (in goeden gerack holden sal); zij erft kasteel Kalbeck;

•1468 Voorafgaand aan de veldslag van Gelre tegen Kleef bij Straelen door de Hertog tot ridder geslagen (veldslag gewonnen en hij wordt onderscheiden);

•1472 veroverde Ter Horst voor de Hertog;

•1473 verdedigde als bevelhebber Nijmegen tegen de Bourgondiër Karel de Stoute (Van Broeckhuysenstraat daar naar hem vernoemd);

•1475 verzoent zich met Karel de Stoute als nieuwe Hertog van Gelre en wordt raadsheer-kamerling van hem; vervolgens mee met hem op veldtocht naar Neuss;

•1476 op veldtocht naar Nancy waar Karel de Stoute sneuvelt en hij op tijd weet te ontsnappen/deserteren;

•1477 gesprek met afgezette Hertog Adolf van Gelre in Vlaanderen en houdt vervolgens voorspraak bij de Staten van Gelre tot terugkeer van Adolf;

•1477 verovert vrijstaat en kasteel Vianen, wordt hier ruwaard en krijgt kort daarop vergiffenis van zijn gevangen genomen neefje Walraven van Brederode;

•1478 arbitrage en wordt vervolgens officieel voogd van zijn neefje;

•1479 neemt Den Haag in samen met de Hoekse stadhouder Wolffert van Borsselen. Huizen van Kabeljauwen (o.a. Van Egmond) worden leeggeplunderd;

•1479 sluit namens zijn neefje Walraven eeuwige vrede (zoen) met de stad Delft op weg naar Rotterdam;

•1480 verzoening wegens Vianen met nu meerderjarige neef en krijgt 1.000 goudguldens als dank;

•1481 neemt Leiden in op verzoek van 2 Hoekse bestuurders samen met Hendrik van Zuylen van Nijevelt; met 135 man komende uit Utrecht in een nachtelijke sneeuwstorm. Groot geldbedrag daarvoor toegezegd, maar nooit gekregen;

•1481 slaat tegenaanval van Kabeljauws leger af bij Alphen nabij Leiden; zijn krijgsgevangenen verkocht aan de stad;

•1481 verlaat Leiden wanneer groot leger onderweg is van aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk. Krijgt vrijgeleide van de Utrechtse bondgenoot in diens stad Montfoort. Leger van Maximiliaan vindt poorten gesloten en vertrekt onverrichter zake; verklaard alle goederen van hem in Holland verbeurd (maar hij heeft niks daar).

•1482 bevelhebber van de stad Utrecht en belegert het Kabeljauwse bolwerk IJsselstein met zijn Kleefse troepen, mislukt.

•1483 Bisschop David van Bourgondië wordt door hem gevangen gehouden;

•1484 krijgt voor de kapel van Broekhuizen toestemming om daar een parochiekerk van te maken en schrijft dat er daar wel 25 gezinnen wonen (minimum eis);

•circa 1485 bouwt een toren bij kasteel Broekhuizen;
•1489 in dienst van Hoeks Rotterdam op verzoek van neef Jonker Frans van Brederode (Jonker Frans oorlogen); voert aanvallen op omliggende steden uit, waardoor Rotterdam later een grote stad kan worden. Aanval op Leiden mislukt en hij verlaat Holland;

•1492 Burggraaf van Nijmegen namens de nieuwe Hertog Karel en onderneemt namens hem als gezant enige reizen naar het Franse Hof om steun te zoeken voor de strijd tegen de Habsburgers als opvolgers van de Bourgondiërs

•september 1493 laatste rechtshandelingen en kort daarop overleden;

•1496 zijn erfenis verdeelt.

bottom of page