top of page
DE SCHOOLGEBOUWEN
In 1717 werd de leerplicht voor kinderen van 5 tot 12 jaar ingevoerd in Pruisen, dus ook hier want het hoorde vanaf 1715 officieel bij Pruisen. Het zal vermoedelijk thuis bij een leraar geweest zijn. Een locatie van een schoolgebouw wordt in Broekhuizenvorst al genoemd op 27 juni 1785 (nabij Kerkstraat 7). Op 2 augustus 1789 wordt in het archief van de gemeente Broekhuizen dan gesproken over de aanbesteding van een nieuw schoolgebouw te Broekhuizenvorst en dat is het schoolgebouw dat in gebruik is geweest tot 1856.
300px-Broekhuizen2.jpg
broekhuizenvorst kerk.jpeg
De school te Broekhuizen. Links het lokaal, rechts de woning van de onderwijzer. In gebruik van 1836 tot 1856. Gebouw gesloopt voor verbreding Hoogstraat 1962.
Voor die tijd werd door de schoolmeester thuis les gegeven.
Schoolengemeentehuisrs.jpg
De school staat rechts achter het dwarse huis en zichtbaar is alleen het dak. Het had 1 lokaal en is te Broekhuizen- vorst in gebruik geweest tot 1856 en toen verhuisd naar de overkant.
School Brvorst.jpeg
De nieuwe school te Broekhuizenvorst (school Broekhuizen opgeheven 1856) met 2 lokalen. In gebruik 1856 tot 1922.
br3.jpeg
De school uit 1922 werd in 1944 door de Duitsers in brand gestoken. Na herbouw kwam de school gereed in 1950 en heeft dienst gedaan tot 1985. Toen kwam de huidige school gereed met de naam "De Schakel". In 2013 werd deze uitgebreid tot een BMV-schoolgebouw, waarin ook de Historische Kring een plekje heeft.
bottom of page