top of page

VAN BROECKHUYSEN (ook VAN BROECKHUIJSEN)

 

De familie komt nu nog voor in Well en in Heerlen en omgeving. Deze familie is oorspronkelijk afkomstig van ons plaatsje Broekhuizen. Ze is de enige die rechtstreeks aanwijsbaar haar naam hieraan ontleend; andere gelijknamige families komen veelal uit Broekhuizen bij Leersum. De spelling is in de oude vorm bij hen bewaard gebleven.
Ze vestigden zich omstreeks 1550 in Venlo. Ofschoon ze eeuwenlang in Venlo gewoond hebben, is slechts een klein deel van deze familie nog in Limburg woonachtig. Het merendeel woont al enige tijd in Den Haag en omstreken en Nijmegen.

Algemeen

De mogelijkheid bestaat dat deze familie afstamt van de adellijke familie Van Broeckhuysen. De link zou dan kunnen zijn een Peter die daar als bastaard in 1475 wordt vermeld én als eigenaar van een huis of boerderij in Broekhuizen. Hij zou dan de (over)grootvader van ondergenoemde Peter zijn.

Het begint in ieder geval met een goed huwelijk van de oud-inwoner van Broekhuizen, Petrus (roepnaam Peter/Peth, die burger van Venlo is) in de tweede generatie en een nog beter huwelijk van zijn zoon Michiel (doopnaam Michael) met een rijke erfdochter. Maar al snel blijkt dat deze kans niet benut wordt; in het begin is hij de grootste wijnkoopman van Venlo om daarna geleidelijk weg te zakken. Diens zoon Balthus (doopnaam Balthasar) wordt dan bakker en pachter van de bakkersaccijnzen. Daarna breekt een arme periode voor Venlo aan die ertoe leidt dat een derde van de bevolking de stad verlaat om elders geluk en vooral werk te zoeken. Ook de bakkerszoon Michiel vertrekt dan en wel naar het katholiek gebleven, maar even arme, Geldern (toen Gelder geheten) in het tegenwoordige Duitsland en wordt daar gerechtsdeurwaarder bij het Hof van Gelre waarbij hij -volgens de akten daar- ook Broekhuizen in die functie bezoekt. Zijn zoon Adrianus Wilhelmus keert terug als gerechtssecretaris van de heerlijkheid Ooijen van 1764-1771.
Michiel's andere zoon Franciscus trekt daarna naar het Oostenrijkse Boxmeer dat als een katholieke enclave in Staats-Brabant ligt
, omdat hij daar via zijn daar getrouwde vriend uit Gelderen een leuk meisje leerde kennen. Zijn twee zonen Balthus en Michiel vertrekken eind 1700 naar het relatief welvarendere Nederland (zoals ongeveer honderdduizend Duitsers toen ook deden). Balthazar vestigde zich in 1802 definitief in Den Haag en Michiel Franciscus (Michielszoon) uiteindelijk in Nijmegen. Van hen twee stammen de huidige generaties af, waarvan enkele takken pas eind 1900 weer tot rijkdom keren.

Er zijn tegenwoordig in leven net over de 100 geboren Van Broeckhuysen's (de meeste geschreven met uij) uit deze familie.

 

 

 

 

STAMBOOM

 

Generatie 1

I. Loeff trouwt circa 1550 met een Donnerbier, die burgeres is in Venlo. Op grond hiervan krijgen de kinderen automatisch het burgerrecht van Venlo.

Kind van Loeff:

 1. Peter van Broeckhuysen volgt II.
   

Generatie 2

II. Peter van Broeckhuysen geboren circa 1550, voor het eerst als echtgenoot vermeld 1577 als wonende te Broekhuizen; daarna als wonende te Venlo in 1580 en in 1582 als hebbende het burgerrecht, overleden vermoedelijk in 1622, landeigenaar te Broekhuizen en houthandelaar. Eigenaar vanaf circa 1580 van Vleesstraat 19 te Venlo.

Hij trouwde drie keer, eerst met Antonia Nerick uit Blitterswijck, voorts met Wendela Wijnen (Wienen) uit Venlo, vermeld als minderjarige op 28 januari 1563 en verder tot en met 1599, dochter van Henrick Wijnen, gezamenlijk schonken zij de boerderij De Vonkel in Broekhuizen aan de gemeente Venlo voor het Weeshuis in 1599; uit het eerste huwelijk waren wel kinderen, maar de namen zijn niet bekend en ze zijn jong overleden; uit het tweede huwelijk zijn geen kinderen bekend. Daarna circa 1605 met Gertrudis van Boeckholdt (vermeld van 1621 tot in 1641), die overleed in 1641. Hij wordt in een geschil met zijn buurman in de nog bestaande huizenrij aan de oostzijde van de Vleesstraat (de protestantse burgemeester Jacob Goris) genoemd Peter Loeffs van Broeckhuysen.

Kinderen van Peter en Gertrudis:

 1. Michael van Broeckhuysen volgt III.

 2. Wendela van Broeckhuysen, geboren circa 1610, overleden kort na 1665 op vermoedelijk haar boerderij te Wanckum (D). Ze trouwde eerst te Venlo op 19 november 1628 met de brouwer Johan Overdijck, zoon van paijburgemeester Willem Overdijck en Catharina Sweijns; daarna met Dirick van Rosenbergh, vaandeldrager/officier in het regiment van de graaf van Rittbergh. Van Johan kreeg ze 3 dochters (Catharina, Margarita en Barbara Overdijck) en van Dirick 2 dochters (Johanna en Christina van Rosenbergh).


Generatie 3

III. Michael van Broeckhuysen geboren circa 1605, overleden 1669/1670, grootste wijnkoopman van Venlo en pachter zoutaccijns. Hij trouwde twee keer, eerst met Agnes Puyn (Puen), vermoedelijk afkomstig uit Broekhuizenvorst/Ooijen, op 6 mei 1635 te Venlo en daarna te Nieukerk (D) 19 september 1640 met Margareta Weijers, geboren Nieukerk maart 1619, begraven Venlo 12 maart 1708, dochter van de landschrijver van de voogdij Gelderlands Joannes Weijers en Catharina Ingenhuys. Uit het eerste huwelijk zijn geen kinderen bekend. Ze woonden in het vaderlijk huis aan de oostzijde van de Vleestraat (no. 19) te Venlo.

Kinderen van Michael en Margaretha:

 1. Gertrudis van Broeckhuysen gedoopt te Venlo 1 juli 1641 en jong overleden.

 2. Gertrudis van Broeckhuysen gedoopt te Venlo 11 februari 1643, begraven Venlo 4 oktober 1700.

 3. Petrus van Broeckhuysen gedoopt te Venlo 28 oktober 1644 en jong overleden.

 4. Agnes van Broeckhuysen gedoopt Nieukerk (D) 25 oktober 1646, begraven Venlo 7 september 1710, trouwde met Joannes Everaerts.

 5. Petrus van Broeckhuysen gedoopt te Venlo 23 oktober 1648, schippersknecht en ongehuwd, begraven Venlo 12 mei 1693.

 6. Margaretha van Broeckhuysen gedoopt te Venlo 29 november 1650, overleden na 1702.

 7. Balthasar van Broeckhuysen volgt IV.

 8. Catharina van Broeckhuysen gedoopt te Venlo 8 augustus 1655, begraven Venlo 30 augustus 1715, trouwde 1681 met Joannes Hubertus Culits, bakker, zoon van Joannes Culits en Anna van der Herstraeten.

 9. Ida van Broeckhuysen gedoopt te Venlo 26 september 1659, jong overleden.

 10. Maria van Broeckhuysen gedoopt te Venlo 13 januari 1663, trouwde te Antwerpen 26 februari 1696 met Judocus van Pocken.

 11. Gudula van Broeckhuysen trouwde te Antwerpen op 25 mei 1697 met Mattheus Verqueren.


Generatie 4

IV. Balthasar van Broeckhuysen gedoopt te Venlo 28 juni 1653, bakker en pachter accijnzen, overleden te Venlo 14 september 1715. Hij huwde drie keer, namelijk op 29 november 1677 te Venlo met Sophia Segels (Venlo, 19 maart 1641 - Venlo 26 januari 1687), 25 november 1687 te Venlo met Joanna Driessen uit Kessel, die overleed 17 juni 1703 te Venlo en tenslotte op 1 april 1704 te Straelen (D) met Joanna Linsen uit Straelen. Hij kreeg uit alle huwelijken kinderen en woonde aan de Vleesstraat (had daar 2 huizen).

Uit het huwelijk van Balthasar met Sophia Segels:

 1. Michael van Broeckhuysen gedoopt te Venlo 17 augustus 1678, jong overleden.

 2. Henricus Joannes van Broeckhuysen gedoopt te Venlo 28 december 1681, begraven 2 april 1687 te Venlo.

Uit het huwelijk van Balthasar met Joanna Driessen:

 1. Joanna Sophia van Broeckhuysen gedoopt te Venlo 30 december 1688, overleden na 7 februari 1721.

 2. Michael van Broeckhuysen, volgt V.

 3. Maria Catharina van Broeckhuysen gedoopt te Venlo 28 februari 1693, begraven 27 februari 1696 te Venlo.

 4. Petronilla van Broeckhuysen gedoopt te Venlo 28 februari 1693, begraven 18 augustus 1694 te Venlo.

 5. Joannes Andreas van Broeckhuysen gedoopt te Venlo 11 februari 1695, begraven 8 april 1700 te Venlo.

 6. Maria Catharina van Broeckhuysen gedoopt te Venlo 18 maart 1698, begraven 21 maart 1701 te Venlo.

 7. Joannes Andreas van Broeckhuysen gedoopt te Venlo 4 januari 1702, begraven 20 september 1703 te Venlo.

Uit het huwelijk van Balthasar met Joanna Linssen:

 1. Joanna Catharina van Broeckhuysen gedoopt te Venlo 25 mei 1705, begraven 20 september 1705.

 2. Petronilla van Broeckhuysen gedoopt te Venlo 25 mei 1706, overleden na 1775.

 3. Petrus van Broeckhuysen gedoopt te Venlo 5 augustus 1707, begraven 22 augustus 1708 te Venlo.

 4. Margareta van Broeckhuysen gedoopt te Venlo 18 februari 1709, begraven 20 november 1777 te Geldern (D), trouwde Christianus Clauw.


Generatie 5

V. Michael van Broeckhuysen gedoopt te Venlo 22 oktober 1690, overleden 3 januari 1771 te Geldern (D), gerechtsdeurwaarder bij het Hof van Gelre te Gelder(n), trouwde te Venlo op 19 augustus 1716 met Anna Jacobs, overleden 20 maart 1771 te Geldern.

Uit het huwelijk van Michael en Anna:

 1. Balthasar van Broeckhuysen gedoopt te Venlo 5 november 1716, overleden Batavia 5 januari 1764, lid der orde Kapucijnen en priester te Mechelen en Antwerpen en na de uittreding laatstelijk VOC-militair.

 2. Joanna Catharina van Broeckhuysen gedoopt te Venlo 7 februari 1721, begraven Geldern 27 juli 1729.

 3. Franciscus Henricus van Broeckhuysen volgt VIa.

 4. Adrianus Wilhelmus Franciscus van Broeckhuysen volgt VIb.
  Hij voerde een wapen bestaande uit een eend op terras met daarboven drie dwarsbalken. Op de helm een ontblote arm met een degen.


Generatie 6

VIa. Franciscus Henricus van Broeckhuysen gedoopt te Geldern 4 februari 1725, overleden 7 maart 1785 te Boxmeer. Hij trouwde Boxmeer 3 februari 1759 met Anna Catharina Sipkens (1737-1824).

Kinderen van Franciscus en Anna:

 1. Antonette van Broeckhuysen geboren 1759, overleden Boxmeer 12 oktober 1847, trouwde George Kuchenbuch, geboren 1751 te Leinefeldt (BRD), overleden Den Haag 20 mei 1816.

 2. Maria Anna van Broeckhuysen gedoopt Boxmeer 23 februari 1760, overleden Boxmeer 11 oktober 1847, trouwde Den Haag 20 februari 1803 met Joannes Melchior Kukenbuch, geboren te Leinefeldt (BRD) lijfknecht bij de Portugese Ambassadeur, overleden voor 1823. Hij was eerder weduwnaar van Willemina Mulder.

 3. Anna Petronella van Broeckhuysen, gedoopt Boxmeer 15 oktober 1762, overleden Boxmeer 15 maart 1763.

 4. Balthazar van Broeckhuysen volgt VIIa. (HAAGSE TAK).

 5. Petronella van Broeckhuysen gedoopt Boxmeer 15 mei 1766, overleden Beugen 2 september 1811, trouwde Beugen 6 juli 1799 met Jan Herman Adolf Levolger, broodbakker, geboren Xanten (BRD) 15 oktober 1768, overleden Beugen 26 augustus 1829, zoon van Willem Levolger en Sybilla Minders.

 6. Joanna Jacoba van Broeckhuysen gedoopt Boxmeer 19 januari 1769, overleden Boxmeer 3 februari 1773.

 7. Michael van Broeckhuysen volgt VIIb. (NIJMEGENSE TAK).

 8. Agnes van Broeckhuysen geboren en gedoopt Boxmeer 19 januari 1776, overleden Boxmeer 18 januari 1855, ongehuwd.

 9. Joannes Henricus van Broeckhuysen geboren en gedoopt Boxmeer 12 oktober 1774, overleden Boxmeer 13 januari 1775.

 10. Maria van Broeckhuysen geboren Boxmeer 18 en gedoopt 19 januari 1776, overleden Den Haag 17 november 1851, trouwde Den Haag 29 oktober 1809 met Johannes Festen, bladschrijver, gedoopt 14 februari 1773 te Leiden, overleden Den Haag 4 november 1831, zoon van Jan Festen en Yda Jansen.

 11. Johanna Henrica van Broeckhuysen gedoopt Boxmeer 8 januari 1782, Boxmeer overleden 17 januari 1873, ongehuwd.

VIb. Adrianus Wilhelmus Franciscus van Broeckhuysen gedoopt te Geldern (D) op 8 augustus 1730, begraven 4 december 1772 te Geldern, secretaris Heerlijkheid Ooijen 1764-1771, trouwde Geldern op 19 april 1760 met Joanna Catharina Gertrudis Lindemans gedoopt 23 januari 1736 te Geldern, begraven 22 april 1782 te Geldern. Ze hertrouwde met de advocaat Mr. Gerardus Henricus van Douveren (1739-1781).
Hij voerde een wapen bestaande uit een eend op terras met daarboven drie dwarsbalken. Op de helm een ontblote arm met een degen.
Uit dit huwelijk:
  1. Balthazar Franciscus van Broeckhuysen gedoopt Geldern 31 december 1760, nog vermeld in Roermond als
       trouwgetuige op 28-2-1782, zilversmid te Geldern.

   2. Maria Antonetta van Broeckhuysen gedoopt Geldern 30 juli 1762, begraven Geldern 14 maart 1769.
  3. Anna Barbara Theresia van Broeckhuysen gedoopt Geldern 2 april 1764, begraven Geldern 5 maart 1769.
  4. Joannes Philippus Michael van Broeckhuysen gedoopt Geldern 28 juli 1765, begraven Geldern 11 augustus
       1765.
  5. Joannes Philippus van Broeckhuysen gedoopt Geldern 23 februari 1767.


Generatie 7

VIIa. Balthazar van Broeckhuysen gedoopt Boxmeer 27 januari 1764, overleden Den Haag 11 december 1820, trouwde 9 april 1803 met Alida van Weijnen, gedoopt Den Haag 9 juli 1773, overleden Den Haag 22 april 1859, dochter van Jacobus van Weijnen en Maria Gellinkx.

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Maria van Broeckhuysen gedoopt Den Haag 20 junin 1803, overleden Amsterdam 17 februari 1880, trouwde Den Haag 11 mei 1841 met Willem Stevens, geboren Den Haag 15 maart 1815, overleden Amsterdam 8 december 1885, zoon van Wijnand Stevens en Carolina van Straten.

 2. Maria Johanna van Broeckhuysen gedoopt Den Haag 19 juli 1805, overleden Den Haag 20 juni 1869, ongehuwd.

 3. Maria Anna van Broeckhuysen gedoopt Den Haag 18 maart 1807, overleden Den Haag 22 januari 1880, trouwde Den Haag 10 oktober 1838 met Hendrik Ambrosius Brands, geboren Tilburg 7 december 1812, overleden Den Haag 7 december 1892, zoon van Martinus Brands en Johanna van Noort.

 4. Franciscus Henricus van Broeckhuysen gedoopt Den Haag 28 oktober 1808, overleden Den Haag 29 december 1808.

 5. Petronella Henrica van Broeckhuysen gedoopt Den Haag 10 december 1809, overleden Den Haag 23 december 1878, trouwde Den Haag 24 april 1833 met Joannes van Weijnen, geboren Den Haag 13 juni 1811, overleden Den Haag 2 januari 1868, zoon van Joannes van W(e)ijnen en Cornelia Rickel.

 6. Johannes Jacbus Franciscus van Broeckhuysen volgt VIIIa.

 7. Jacobus van Broeckhuysen geboren Den Haag 30 oktober 1814, overleden Den Haag 1 november 1814.

VIIb. Michael van Broeckhuysen gedoopt Boxmeer 18 maart 1771, overleden Boxmeer 18 augustus 1830, trouwde 1. Boxmeer 2 januari 1798 met Anna Maria Kusters, gedoopt Swolgen 10 december 1764, overleden Boxmeer 23 mei 1832, dochter van Gerardus Kusters en Johanna Pijpers en trouwde 2. Boxmeer 24 april 1823 met Johanna Jacobs, geboren Roermond 9 maart 1787, overleden Boxmeer 10 april 1867, dochter van Johannes Jacobs en Helena Molidor. Ze hertrouwde met Petrus Josef Roel.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Franciscus Johannes van Broeckhuijsen geboren Boxmeer 24 september 1824, overleden Druten (Deest) 16 september 1916, trouwde Druten 23 januari 1863 met Jenneken Gubbels, geboren Druten 2 augustus 1821, overleden Druten 13 april 1892, dochter van Jacob Gubbels en Maria Janssen.

 2. Helena Agnes van Broeckhuijsen geboren Boxmeer 28 juni 1826, overleden Nijmegen 24 april 1899, trouwde Boxmeer 8 juni 1861 met Johannes Mazen (Maassen), geboren Bemmel circa 1831, overleden Elst 27 augustus 1897, zoon van Henricus Mazen en Gezina Kellen.

 3. Michiel Franciscus van Broeckhuijsen volgt VIIIb.


Generatie 8

VIIIa. Johannes Jacbus Franciscus van Broeckhuysen geboren Den Haag 27 december 1811, overleden Den Haag 23 juni 1878, trouwde Den Haag 18 mei 1842 met Ida van der Kaaij, geboren Zaltbommel 20 november 1815, overleden Batavia (Nederlands-Indië) 15 oktober 1882, dochter van Renier van der Kaaij en Johanna van Broekhoven.

Uit dit huwelijk:

 1. Balthazar van Broeckhuysen geboren Den Haag 29 april 1843, overleden Den Haag 19 november 1896, trouwde Den Haag 30 juli 1873 met Geertruida Johanna Burger, geboren 24 november 1844 te Den Haag, overleden Den Haag 12 augustus 1893, dochter van Johannes Burger en Carolina Maria Wagemans. Hieruit nageslacht (uitgestorven).

 2. Hendricus van Broeckhuysen geboren Den Haag 11 april 1847, overleden Den Haag 21 mei 1919, trouwde 1. Den Haag 11 november 1874 met Trijntje Blouw, geboren Langeweer, gemeente Haskerland 3 april 1852, overleden Den Haag 16 september 1880, dochter van Hendrik Jacobs Blouw en Wietske Hielkens Visser en trouwde 2. Den Haag 23 februari 1881 met Catharina Petronella Waterreus, geboren Den Haag 28 februari 1851, overleden Amsterdam 13 januari 1931, dochter van Theodorus Waterreus en Petronella van Bleiswijk. Hieruit talrijk nageslacht.

 3. Frederik Johannes Ignatius van Broeckhuysen geboren Den Haag 15 januari 1850, overleden Den Haag 28 juni 1851.

 4. Anna Maria van Broeckhuysen geboren Den Haag 10 maart 1854, overleden Batavia (Nederlands-Indië) 17 december 1883, trouwde Batavia 1 oktober 1879 met Leonardus Frederik van Breemaat, geboren Den Haag 6 augustus 1841, zoon van Anthonie Johannes van Breemaat en Magdalena Frederika Grolleman. Hij hertrouwde met Engeltje van Exter.

 5. Johannes Jacobus Franciscus van Broeckhuysen geboren Den Haag 11 november 1856, overleden Den Haag 11 april 1857.

VIIIb. Michiel Franciscus van Broeckhuijsen geboren Boxmeer 21 december 1829, overleden Nijmegen 31 maart 1918, trouwde 1. Ewijk 24 mei 1855 met Petronella Croonen, geboren Winssen 11 maart 1828, overleden Winssen 13 september 1873, dochter van Willem Croonen en Johanna van Gemert en trouwde Arnhem 8 juli 1874 met Gezina Francisca van den Berg, geboren Bemmel 10 oktober 1836, overleden Nijmegen 8 september 1915, dochter van Mathias van den Berg en Engelina Eliadera Coenders.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Franciscus van Broeckhuijsen geboren Winssen 2 juli 1854, overleden Nijmegen 13 maart 1917, trouwde Druten 10 februari 1886 met Antoinette Bernulij, geboren Druten 11 mei 1852, overleden Nijmegen 24 januari 1926, dochter van Petrus Bernulij en Helena van Someren. Hieruit nageslacht.

 2. Johanna van Broeckhuijsen geboren Winssen 1856, overleden Winssen 17 maart 1857.

 3. zoon levenloos geboren Winssen 22 mei 1858.

 4. dochter levenloos geboren Winssen 17 augustus 1859.

 5. Michaël van Broeckhuijsen geboren Winssen 1 april 1861, overleden na 1930, trouwde 1. Makassar/Middelburg 2 oktober 1890 met Dina Catharina Egbertina Worrell, geboren Middelburg 30 mei 1863, overleden Soerabaja (Nederlands-Indië) 9 september 1891, dochter van Johan Christiaan Worrell en Louise Charlotte Hermine de Bats en trouwde 2. Nederlands-Indië met Antoinette Philipine de Bordes, geboren Siak (Nederlands-Indië) april 1871, overleden Semarang (Nederlands-Indië) 31 december 1920. Uit het tweede huwelijk nageslacht (uitgestorven).

 6. zoon levenloos geboren Winssen 14 februari 1866.

 7. Johanna Helena van Broeckhuijsen geboren Winssen, overleden Winssen 27 maart 1867.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Johannes van Broeckhuijsen geboren Winssen 24 april 1870, overleden Nijmegen 8 oktober 1930, trouwde Nijmegen 1 oktober 1894 met Hendrika Roeffen, geboren Sambeek 4 december 1870, overleden Nijmegen 9 maart 1961, dochter van Hendrikus Roeffen en Anna Gertruda Petronella Boumans. Hieruit nageslacht.

 2. Petrus Antonius van Broeckhuijsen geboren Ewijk 23 april 1876, overleden Nijmegen 2 september 1957, trouwde Nijmegen 21 oktober 1897 met Hendrika Wilhelmina Johanna Liefrink, geboren Rotterdam 22 mei 1876, overleden Nijmegen 15 september 1941, dochter van Johannes Liefrink en Wilhelmina Johanna van Ewijk. Hieruit nageslacht.

 3. Johanna Helena van Broeckhuijsen geboren Druten 26 september 1877, overleden Nijmegen 17 mei 1948, trouwde Nijmegen 6 juli 1899 met Theodorus Arnoldus Segers, geboren Elst 1 februari 1874, overleden Nijmegen 26 oktober 1926, zoon van Gerard Segers en Wendelina Pauwels.

 4. Josephina Mathea van Broeckhuijsen geboren Druten 15 april 1879, overleden Druten 22 september 1879.

 5. Josephina Mathea van Broeckhuijsen geboren Druten 27 augustus 1880, overleden Delft 16 mei 1945, trouwde Den Haag 23 februari 1910 met Jan de Koning, geboren Delft 17 november 1878, overleden Delft 25 september 1939, zoon van Jan Hendrik de Koning en Anna Theodora Vrijhof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
                                            Hendrik en Cato van Broeckhuysen-Waterreus en kinderen in 1888.


Literatuur

 • Van Broeckhuysen/Van Broeckhuijsen 1577-1900 deel I (1e druk Den Haag, 2009; 2e druk Well 2020) verkrijgbaar via uitgeverij lulu; uitgave van de Stichting Familie van Broeckhuysen te Well.

 • Van Broeckhuysen/Van Broeckhuijsen 1900-2010 deel IIa de Haagse tak (Den Haag 2012), niet in boekhandel verkrijgbaar, wel voor familieleden via de Stichting Familie van Broeckhuysen.

 • Van Broeckhuijsen 1900-2010 deel IIb de Nijmegense tak (Den Haag 2014), niet in boekhandel verkrijgbaar, wel voor familieleden via de Stichting.

VanBroeckhuysen.jpg
Scan0035.tif
bottom of page