Veerweg 12 te Broekhuizen
Op de kaart van 1749 was deze plek nog braakliggend. Echter op de kaart in 1821 is het al ingetekend, waarbij het kadastraal één geheel vormt met het buurpand, het huidige nummer 10. De basis van dit gemeentelijk monument stamt uit eind 1700.

De eerst bekende eigenaar in 1843 is de landbouwer Gerard Schraven wonende te Goch, die het vermoedelijk geërfd had, aangezien de familie Schraven in Broekhuizen wortelde. Hij zal het daarom verhuurd hebben.
Daarna woonde daar in 1866 de gemeente-ontvanger Arnold Casparus Baetsen.
Nadat het voor de brand van 1866 nog net gespaard was, brandde het in 1868 wel, maar kon het herbouwd worden. In 1915 was het eigendom van de familie Peters, die er ook een hotel in exploiteerden. In 1927 sloeg de bliksem in en werd de vrouw des huizes gedood.

In cafe "Maaszicht" moest men vele jaren de gemeentetol betalen, die men verschuldigd was over de via de Maas of de weg aangevoerde goederen. De tolheffing werd gegund aan de hoogste inschrijver. Rond 1915 bedroeg de pachtprijs voor de tol ongeveer f 300,- per jaar. De tol werd afgeschaft in 1923.
De huidige eigenaren Theo en Gerda Hermans-Marcellis besloten na 12 jaar de horeca-exploitatie op 1 oktober 2018 stop te zetten en het pand te koop aan te bieden. De zo mooi op de zonwering aangegeven slogan "Huiskamer van Broekhuizen" is dus gesloten.
1907
Café Veerweg 12, met de schuur daarachter van Veerweg 11, die in 1944 is afgebrand.
Krant  9 juli 1927