top of page
Veerweg 12 te Broekhuizen
Veerweg 12.jpg
Op de kaart van 1749 was deze plek nog braakliggend. Echter op de kaart in 1821 is het al ingetekend, waarbij het kadastraal één geheel vormt met het buurpand, het huidige nummer 10. De basis van dit gemeentelijk monument stamt uit eind 1700.

De eerst bekende eigenaar op 17 augustus 1838 is Hendrik Schraven, getrouwd met Barbara Mintjes. Hij heeft het huis met daaraan vastgebouwd een huisje en tuin toen verkocht via de veilingnotaris in Horst voor 2.200 Franken aan Pieter Jan Schraven te Broekhuizen. In 1843 is de eigenaar de landbouwer Gerard Schraven wonende te Goch, die het vermoedelijk geërfd had. Hij zal het verhuurd hebben.
Daarna woonde daar in 1866 de gemeente-ontvanger Arnold Casparus Baetsen.
Nadat het voor de brand van 1866 van de buurpanden nog net gespaard was, brandde het in 1868 wel, maar kon het herbouwd worden. In 1915 was het eigendom van de familie Peters, die er ook heel lang een hotel in exploiteerden. In 1927 sloeg de bliksem in en werd de vrouw des huizes gedood.

In cafe "Maaszicht" moest men vele jaren de gemeentetol betalen, die men verschuldigd was over de via de Maas of de weg aangevoerde goederen. De tolheffing werd gegund aan de hoogste inschrijver. Rond 1915 bedroeg de pachtprijs voor de tol ongeveer f 300,- per jaar. De tol werd afgeschaft in 1923.

De eigenaren Theo en Gerda Hermans-Marcellis besloten na 12 jaar de horeca-exploitatie op 1 oktober 2018 stop te zetten en het pand te koop aan te bieden. De zo mooi op de zonwering aangegeven slogan "Huiskamer van Broekhuizen" werd toen gesloten. Op 28 juni 2022 werd het tenslotte gekocht door de heer Brandts en mevrouw Donker en heet tegenwoordig Café 't Tolhuisje, passend op basis van de historie.

 
Groeten uit Broekhuizen-Colorized-Enhanced.jpg
Café Peters op Veerweg 12 in 1907.
De schuur daarachter van de eigenaar op Veerweg 11, is in 1944 afgebrand. Daarvoor kwam in 1948 in de plaats een woonhuis met huisnummer 14.
ANWB-bondshotel en Café Peters in  
1968
broekhuizen hotel peters in 1973-Colorized.jpg
Krant  9 juli 1927
9-7-1927_café_peters_aan_de_maas.jpg
bottom of page