top of page
DE VERDWENEN GEBOUWEN VAN BROEKHUIZENVORST
Niet alles is uit het verleden bewaard gebleven, zoals:

 

 

* Huis/Winkel op het Marktplein stond haaks op de oudste school/kerkhofmuur. De winkel, café annex kolenhandel Theeuwen is in 1969 gesloopt (no. 228 op kaart). Het is nu een onderdeel van het plein annex parkeerplaats.
In 1843 was de eigenaar de brouwer/herbergier Peeter Antoon Doormans, die aan de overzijde in Kerkstraat 38 vanaf dat jaar de brouwerij/herberg had overgenomen van zijn schoonvader.
In datzelfde jaar 1842 had de rentenier Matthijs Theeuwen het daar weer naast liggende pand in eigendom (kadastraal nummer 227). Dat pand is al veel langer geleden gesloopt en staat ook niet meer op een oude foto van begin 1900. Het geheel vormde toen dus een besloten pleintje. Nu staat er nog een ander gebouwtje met de naam "Koetshuus" dat uit eind 19e eeuw kan stammen.
Kaart Broekhuizenvorst 1821 - kerkplein.
* Het brandspuithuisje van Broekhuizenvorst stond in 1821 pal op de Kerkstraat bij de hoek Kerkstraat/Ooijenseweg (no. 323 op kaart). Aangezien Broekhuizen toen nog geen brandspuit had, moest die ook daar te hulp schieten zoals bij de dorpsbrand van 1866, om erger te voorkomen.
bottom of page