top of page
STRAATNAMEN IN BROEKHUIZEN
Meester Bergerstraat
Vernoemd naar de jurist Mr. Bernard Marie Berger (1887-1957), kasteel- en landeigenaar in Broekhuizen. Deze burgemeester van Venlo (1921-1941/1945-1952) liet het kasteel restaureren, maar het werd verwoest tijdens de gevechten eind 1944. Na afloop mochten de bewoners het materiaal gebruiken om hun huizen te restaureren. Hij speelde ook een belangrijke rol bij de wederopbouw van Venlo. Zijn vader had het kasteel aangekocht in 1889 en de erven van B.M. Berger verkochten de ruïne en de landerijen in 1974.
De straat is begin zestiger jaren van de vorige eeuw aangelegd.

Ellenberg
Oude veldnaam voor dit iets hoger gelegen deel. Nu woonstraat in dit gebied. Staat op de kaart uit 1749 als Nellenberge.

Genenberg
Oude veldnaam voor hoger gelegen deel in het woongebied van enkele boerderijen, waarnaar de weg loopt vanaf de Hoogstraat. Aengen is Limburgs voor "aan de" en zal afgekort zijn in de betekenis van Aan de Berg.

Helmissenstraat
Vermoedelijk ontleend aan de familienaam Helmis. De naam van dit gebied hier, komt al voor op een kaart van 1850 als Aan het Helmissen.

Hoogstraat
Hoger gelegen straat. Dit in tegenstelling tot de Veerweg (ligt lager), die ook wel de "Gemeynestraet" werd genoemd en dus de belangrijkste straat van het dorp was.

Kasteellaan
Nieuwe laan uit 2021, vernoemd naar het kasteel van Broekhuizen. Oorspronkelijk liep er een weg van het Stokt naar de Lottumseweg (bij de kruising met de huidige Meester Bergerstraat) vlak langs het kasteel, die Kastel weeg (dus Kasteelweg) heette op de Kadasterkaart van 1821. Ook was er een brede weg vanuit het kasteel rechtstreeks naar de Stokterweg Deze wegen zijn na de Tweede wereldoorlog opgeheven, daar het kasteel en haar boerderij een ruïne waren geworden en niet meer in gebruik waren. Het was dus passend een weg weer daarnaar te vernoemen. 

Kerkhofstraat
Nog niet heel lang bestaande straat, die ontstond toen de boerderij die hier lag gesloopt werd na de oorlog en het nieuwe kerkhof aan de noordkant van de kerk op haar achtererf geopend werd.

Looierstraat
Vernoemd naar de leerlooier Arnold C. Baetsen die zijn leerlooierij aan deze straat had tot de verkoop door diens erven in 1872. Komt in 1700 ook voor als Legerstraet.
Merkwaardig is dat de andere zijweg vanaf de Veerweg later ook Looierstraat werd genoemd, terwijl daar al heel lang een smid woonde en werkte. Een smid in het dorp werd al in 1466 genoemd. In die tijd heette het daarom het "Smidsestraatje". Het zou mooi zijn als dat weer aangepast wordt.

Lottumseweg
De weg naar Lottum.

Luisch Hoflaan
Nieuwe straat uit 2021, vernoemd naar de "Luisch Hof" zoals dit gebiedje heette op de eerste kadastrale kaart van 1821 en dat als apart kadastraal nummer altijd deel uitmaakte van het kasteelterrein. Het gebiedje staat ook apart als kasteelgebied op de Pruisische kaart van 1749. De betekenis is die van "slecht vruchtbaar grondstuk" of "moerassig struikgewas". Het heeft niets te maken met arme lui(s) !

Naesenhof
Vernoemd naar een oude eigenaresse die haar boerderij op deze plek had, op de hoek van de Hoogstraat en de Genenberg. Ne(a)se is de roepnaam van Agnes. Haar naam wordt genoemd als Trijn Nesen in een akte van 1610. Haar wei- en bouwland staat op de kaart van 1749 als Naesen Camp. Camp is een met hagen omheind veld.

Marsstraat
Weg langs de Maas, die na Broekhuizen Laag Veldweg heet in Lottum. Wellicht vernoemd naar de wegen voor troepenverplaatsingen (marcheren) in oudere tijden. De naam staat zo al op de kaart van 1821 en liep vroeger tussen de huizen Veerweg 21 en Veerweg 17/19 door.

Sef van Megenstraat
Sef van Megen (Leunen 1916 - Dohnsen (D) 1945 ) was hoofd van een groep die onderduikers onderbracht. Verder hield hij zich bezig met hulp aan gecrashte geallieerde piloten, krijgsgevangenen en vervolgde joodse landgenoten. Bovendien was Van Megen medewerker en verspreider van het illegale blad 'Voor de Vrijheid'.

Molenberg
De plek waar de gesloten standaardwindmolen stond op een maasduin van 1787 tot circa 1919. Daarvoor werd deze heuvel Duivenkamp genoemd.

Slink
Straatje in het westen vanaf de Hoogstraat uitmondend in een steegje richting de rivier/de Veerweg. Wellicht in de betekenis van een smal toelopend straatje (dat slinkt).

Stokterweg
Weg naar het buurtschap de Stokt. Op de Kadasterkaart van 1821 nog Middelweg genoemd.

Veerweg
Weg naar het veer dat naar Arcen vaart. Werd eeuwenlang Gemeynestraet genoemd. Dus de gemeenschappelijke weg; een naam die veel voorkomt in Limburg in de betekenis van Hoofdstraat.

De Weem
Vernoemd naar de oudste locatie van de pastorie (nieuwe pastorie zit van circa 1650 op de huidige plek aan de Hoogstraat 24). Weem is oud-Limburgs voor pastorie, dus het woonhuis van de pastoor.


                                 STRAATNAMEN IN BROEKHUIZENVORST

Aan de Schakel
Straat vernoemd naar de nabijgelegen School.

Beerendonckerweg
Weg naar de herenboerderij, die daar al in de middeleeuwen op een lichte verhoging (donck) lag.

Broekstraat
Straat om het dorp heen aan de Maaszijde, waarbij broek betekent moerassig gebied. De naam staat op de kaart van 1821 en komt in een akte van 1783 voor.

Broekhuizerweg
Weg van Broekhuizenvorst naar Broekhuizen.

Burgemeester Hermansstraat
Genoemd naar de 3 achtereenvolgende generaties Hermans, die burgemeester waren van de gemeente Broekhuizen van 1847-1923 en nabij woonden aan de Broekhuizerweg 36.

Heming

Het gebied heette op de kaart van 1821 "Aan de Heming", waarnaar de straat is genoemd.
 
Kapelstraat
Aan het begin van deze straat staat sinds 1895 een kapelletje.


Kerkstraat
Straat rondom de kerk en het plein daarbij. De kerk wordt al vermeld in 1214. Overigens heette het deel van no. 5 tot en met no. 42 eind 18e eeuw Landstraete.

Lauwstraat
Straat naar de Maas vanaf de Broekstraat. Tegenwoordig bekend als het noordelijk stuk van de Maasveldweg.

Maasstraat
Straat vanaf de Kerkstraat naar de Broekstraat richting de rivier de Maas.

 
Maasveldweg
De weg naar de rivier de Maas.


Maasweg
Niet meer bestaand straatje van de Broekstraat naar de Maas. Staat op de kaart van 1821. Sloot niet rechtstreeks aan op de huidige Maasstraat maar lag er wel vlakbij.

Monseigneur Hanssenstraat
Mgr. Jan Michel Joseph Antoon Hanssen, 6e bisschop van Roermond, geboren Oostrum 20-8-1906, overleden  Nijmegen 25-6-1958. Woonde vanaf zijn 8e jaar tot het begin van zijn gymnasiumopleiding te Roermond op de Hoeve Angen Sand te Ooijen.

Ooijenseweg
Weg naar het kasteel en buurtschap Ooijen.
 
Op de Kamp
Oude veldnaam ter plekke. Kamp is een met hagen omheind veld. Oude spelling is Camp.
 
Op de Spek
Oude veld- en boerderijnaam ter plekke. Vroegere spelling Aengen Speck en De Speckt (1748).

 
Roathweg
Weg naar het gebied dat op de kaart van 1821 "op het Roth" heette, dat ligt in Broekhuizenvorst en Broekhuizen. Komt ook in de schepenbankakte van 1761 voor.

Schoolstraat
Straat naar de basisschool die daar vanaf 1922 staat.

Swolgenseweg
Weg naar Swolgen. Broekhuizenvorst vormden tot in ieder geval 1729 één rechtsgebied samen met Swolgen, met een gemeenschappelijke schepenbank.


Toon Peetersstraat
Peter Antonius Joseph Peeters, geboren Broekhuizenvorst 20 juni 1916, overleden Venlo 24 juni 1947 ten gevolge van oorlogsontberingen. Bijgenaamd Smid Toontje. Was lid
van een verzetsgroep die onderduikers onderbracht. Verder hield hij zich bezig met hulp aan gecrashte geallieerde piloten, krijgsgevangenen en vervolgde joodse landgenoten. Werd door verraad op 16 november 1943 opgepakt en langdurig gevangengezet.

Toon Reijndersstraat
Leefde 29 augustus 1916 tot in 2 juli 1992. Mede-oprichter Carnavalsvereniging de Blauwpoët, dirigent Vorsterkapel etc.


Zeelberg
Al lang bestaande veldnaam. Komt al eind 1600 voor.


                                                           STRAATNAMEN IN OOIJEN

Blitterswijckseweg
Weg naar Blitterswijck.

 
Ganzenkampweg
Lokatie aanduiding van plek waar ganzen gehouden werden.
 
Hogenweg
Niet meer bestaande straat, die op de kaart van 1821 staat. Liep met een lichte verhoging vanaf kasteel Ooijen naar de Maas.

Horreweg
De weg loopt naar de hoeve de Hor. Die wordt als familienaam "ingen Hor/Huor" rond 1680 al hier genoemd.
 
Nachtegaalstraat
Genoemd naar de woonplek die zo heette, in ieder geval sinds 1934.

Rietweg
In 1821 liep de weg vanaf de Blitterswijkseweg naar het oosten en naar het noordoosten. Nu alleen naar het noordoosten. Het loopt op een gekanaliseerde beek af, die er nu niet meer is door de Maaswerken, maar toen de Rietgraaf heette. 
bottom of page