KELTJENS (ook KELTGENS/KELKENS)

I. Thomas Keltgens, begraven Broekhuizen 24 december 1690, trouwde Broekhuizen 25 oktober 1644 met Aleijdis Sijbers (Aeledt). Woonde op de Hoogstraat naast de pastorie. Is trouwgetuige met Kerst Keltgens op 28-4-1644.

Uit dit huwelijk:
1. Helena Keltgens, gedoopt Broekhuizen 1 oktober 1645, vermoedelijk jong overleden.

2. Joanna Keltgens, gedoopt Broekhuizen 23 oktober 1647.
3. Jacobus Keltgens, gedoopt Broekhuizen 2 januari 1650, volgt IIa.
4. Bertrandus Keltjens, volgt IIb.
5. Helena Keltgens, gedoopt Broekhuizen 6 juni 1653.

6. Maria Keltgens, gedoopt Broekhuizen 4 december 1656.
7. Petronella Keltgens, gedoopt Broekhuizen 21 december 1658.
8. Joannes Keltgens (Jan), begraven Broekhuizen 16 juli 1662.
9. Thijsken Keltgens, begraven Broekhuizen 18 september 1667.

IIa. Jacobus Keltgens, gedoopt Broekhuizen 2 januari 1650, begraven Broekhuizen 10 januari 1682, trouwde met Joanna Twijnkens.
Uit dit huwelijk:
1. Joanna Keltgens, gedoopt Broekhuizen 24 juni 1682.

IIb. Bertrandus Keltjens (Bertram), begraven Broekhuizen 11 januari 1769, schepen Broekhuizen 1735 - 1751, trouwde Broekhuizen 11 mei 1718 met Catharina aan het Lichteveldt, begraven Broekhuizen 10 juni 1743. Woonden naast de pastorie op de Hoogstraat.
Uit dit huwelijk:
1. Aldegunda Keltjens (Allitje), gedoopt Broekhuizen 22 januari 1719, begraven Broekhuizen 20 februari 1786, trouwde Broekhuizen 28 januari 1747 met Henricus Baetsen, gedoopt Broekhuizen 12 mei 1719, begraven Broekhuizen 7 december 1784, zoon van Wilhelmus Baetsen en Mathia Gielen. Woonden op de Hoogstraat.
2. Alardus Keltjens (Aellard), volgt IIIa.
3. Thomas Keltjens, volgt IIIb.
4. Petrus Keltjens (Peter), gedoopt Broekhuizen 30 juni 1725.

5. Leonardus Keltjens, gedoopt Broekhuizen 27 januari 1728, jong overleden.
7. Gerardus Keltjens, gedoopt Broekhuizen 29 februari 1731, begraven Broekhuizen 29 december 1791, schepen Broekhuizen 1781-1791, trouwde Broekhuizen 13 mei 1770 met Catharina Janssen.
8
. Carolina Amalia Kelkens, gedoopt Broekhuizen 28 september 1734, jong overleden.

9. Maria Catharina Keltjens, gedoopt Broekhuizen 7 april 1737.

IIIa. Alardus Keltjens (Aellard), gedoopt Broekhuizen 30 mei 1720, begraven Broekhuizen 23 maart 1778 (had tering), trouwde Broekhuizen 23 april 1747 met Joanna Muijsers, begraven Broekhuizen 28 juni 1768.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Kelkens, gedoopt Broekhuizen 21 maart 1748, begraven Broekhuizen 2 april 1748.
2. Petronella Kelkens, gedoopt Broekhuizen 8 april 1749.
3. Antonius Kelkens, gedoopt Broekhuizen 6 juni 1751.
4. Sijbertus Kelkens, gedoopt Broekhuizen 18 juli 1767, begraven Broekhuizen 29 oktober 1767.

IIIb. Thomas Keltgens/Kelkens, gedoopt Broekhuizen 29 december 1722, begraven Broekhuizen 17 april 1758, trouwde 1. Broekhuizen 8 november 1719 met Anna Renckens, begraven Broekhuizen 29 mei 1732 en trouwde 2. Broekhuizen 8 maart 1734 met Maria Willems, begraven Broekhuizen 20 december 1777. Hij verkreeg via een erfdeling op 10 januari 1752 het ouderlijk huis gelegen naast de pastorie aan de Hoogstraat.
Uit dit eerste huwelijk:
1. Joannes Kelckens, gedoopt Broekhuizen 24 december 1720.
2. Margaretha Kelkens, gedoopt Swolgen 6 februari 1722.
3. Altijen Keltghens, gedoopt Broekhuizen 7 april 1726.
4. Joannes Jacobus Keltgens, gedoopt Broekhuizen 12 november 1728.

5. Gijberstus Keltgens, gedoopt Broekhuizen 2 september 1730.
Uit dit tweede huwelijk:
1. Anna Catharina Kelkens, gedoopt Broekhuizen 1 februari 1735, begraven Broekhuizen 23 maart 1788, trouwde Broekhuizen 11 juli 1764 met Simon van Lijshoudt.
2. Wilhelmus Kilkens, gedoopt Broekhuizen 14 juni 1736.
3. Petrus Kelkens, gedoopt Broekhuizen 14 mei 1738, verdronken in de Maas 9 augustus 1768.
4. Wilhelmina Kelkens, gedoopt Broekhuizen 9 augustus 1740, begraven Broekhuizen 8 december 1741.

Nog te plaatsen:

Catharina Kelkens, begraven Broekhuizen 13 september 1733, trouwde met Petrus Loefs alias Thomassen, begraven Broekhuizen 12 oktober 1733.