top of page

Frans Schraven Bisschop-Martelaar


Op zondag 14 oktober 2007 is in Broekhuizenvorst en Lottum herdacht dat Frans Schraven 70 jaar geleden in China werd vermoord.

Frans SchravenIn 1833 en in 1839 worden in het gezin Wijnhoven, woonachtig op de boerderij “Op Wis” in Ooyen, de dochters Nella en Jacoba geboren. Het gezin telt in totaal 9 kinderen. Het is ongetwijfeld een diep religieus gezin, want de oudste zoon Gerard wordt priester en sterft later als pastoor van Sevenum en de jongste zoon Frans wordt missionaris in China, waar hij in 1894 “in geur van heiligheid” overlijd.
Nella trouwt met Jan Geurts in Maashees en Jacoba met Jacob Schraven en vestigt zich Lottum. Beide vrouwen krijgen kinderen en in beide gezinnen krijgt een zoon de naam Frans. Beide “Fransen” worden genoemd naar hun Heeroom Frans Wijnhoven in China. Is het louter toeval dat beide zonen later in zijn voetspoor als missionaris naar China vertrekken? Is het louter toeval dat beide “Fransen” later bisschop worden, waarbij Frans Geurts de wijbisschop is van zijn neef Frans Schraven? Helaas moet de oudste Frans (Geurts) op 75 jarige leeftijd meemaken dat zijn neef Frans Schraven in 1937 met 8 gezellen wordt vermoord. Aan zijn familie schrijft Frans Geurts dan: “Voor mij persoonlijk is de dood van Heerneef een harde slag. Wij waren altijd zo innig van harte aan elkaar gehecht”.

Frans Schraven wordt geboren in 1873 op boerderij Kaldenbroek tussen Lottum en Grubbenvorst. Als zesjarige jongen verhuist het gezin Schraven naar Broekhuizenvorst en gaat wonen op boerderij “Op Wis”, het geboortehuis van moeder. Frans bezoekt in Vorst de lagere school. Hij vervolgt zijn opleiding op het Bisschoppelijk College te Roermond en gaat daarna naar Rolduc in Kerkrade voor de studie van de filosofie.

Afscheid van Broekhuizenvorst:
In 1894 vertrekt Frans naar Parijs om daar in te treden en te gaan studeren in het moederhuis van de heren Lazaristen. Na twee jaar noviciaat en 3 jaar theologie ontvangt hij er de priesterwijding op 27 mei 1899. Zijn vrees om de dorpen van zijn jeugd en zijn familie wellicht nooit meer terug te zien blijkt onjuist. In de Venlosche krant verschijnt een artikel over de feestelijkheden rond zijn eerste H.Mis in Broekhuizenvorst op 26 juni van dat jaar. Bij die gelegenheid wordt een prachtige foto gemaakt met de klederdracht van die tijd. Het verblijf duurt slechts kort en een tweede afscheid van Broekhuizenvorst breekt aan. In de haven van Marseille wacht een groot zeeschip om hem naar China te brengen: “het land van mijn dromen” zoals hij aan zijn familie schrijft. Lange brieven schrijft Frans over die zeereis van een maand.

Frans arriveert er in een zeer woelige tijd. De Boxeropstand breekt uit en duizenden christenen worden vermoord. Als men Frans een geweer wil geven om zich te verdedigen, weigert hij zeggend: “Ik ben niet naar China gekomen om Chinezen te vermoorden”. Frans werkt enkele jaren als missionaris in het vicariaat van Chengtingfu in Noord-China. Zijn kwaliteiten worden al snel opgemerkt en na 4 jaar benoemt de bisschop hem tot zijn rechterhand. Een opeenhoping van functies belasten hem enorm. Het wordt nog erger als de bisschop plotseling sterft en Frans belast wordt met de tijdelijke leiding van het hele bisdom. Acht jaar na aankomst verhuist Frans naar Shanghai en Tientsin om daar als econoom te werken. Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog belet dat hij zijn eigenlijke liefde, gewoon missionaris tussen de Chinezen kan volgen. Dat verandert in 1920, een wending in zijn leven.
Wat velen verwachten komt uit: in 1920 wordt Frans tot apostolisch vicaris benoemd van het bisdom Chengtingfu, waar hij zijn missionarisleven begonnen is. Zijn eigen neef Mgr. Frans Geurts wijdt hem tot bisschop. Bezoekers getuigen dat zijn bisschoppelijke residentie (een oude keizerlijke halteplaats van 20 ha groot) de mooiste is van heel China. Juist in die jaren heerst er grote hongersnood en Frans moet aanzien hoe mensen hun huizen en zelfs kinderen moeten verkopen om zich in leven te houden. Een totaal andere leven breekt voor Frans aan. Weken en soms maandenlang is hij onderweg, lopend of gezeten in een kar “hotsen en botsend” over paden en wegen door zijn hele missiegebied om priesters en gelovigen te bezoeken en het sacrament van het Vormsel toe te dienen. Hij gaat voortvarend te werk en weet te ondernemen. Zijn kathedraal wordt uitgebreid, een nieuw ziekenhuis wordt gebouw en het klein-seminarie wordt aangepakt.

Definitief afscheid van Broekhuizenvorst:
In 1925 moet Frans een bezoek brengen aan Rome en Parijs en bezoekt hij zijn dorpsgenoten en familie in Broekhuizenvorst en Lottum. Hij geeft er aan kinderen het sacrament van het Vormsel. Begin 1926 reist hij weer terug naar China en neemt afscheid, wat een definitief afscheid blijkt te zijn. Vorst en Lottum hebben op dat moment te leiden onder hoge watersnood en Frans zakt met het bootje van de veerman van Lottum de Maas af om afscheid te gaan nemen “Op Wis”. De “Porthos” brengt hem weer naar China terug.
In China breekt een revolutionaire periode aan: de Communisten staan in het Zuiden van China tegenover de Nationalisten en worden uiteindelijk verslagen. De grote 'Lange Mars van Mao naar het hoge Noorden komt op gang. Eind oktober 1927 schrijft hij: “we hebben oorlog in onze streken. ‘s Morgens werden we gewekt door gebulder van kanonnen”. Voor Frans betekent dit regelmatig last van soldaten en wisselende partijen. Overal strijden krijgsheren met elkaar en zie je plunderende soldaten en veel rovers.

Zijn gewelddadige dood:
In 1937 valt Japan China binnen en rukt steeds verder naar het Zuiden op. Bij Frans wordt het eerste verzet georganiseerd. Overal worden loopgraven aangelegd. De stad Chengtingfu wordt zwaar verdedigd, maar na 2 dagen volgt de overgave. Die dag komen officieren Frans bezoeken. Ze vragen hem om vrouwen en jonge meisjes als 'troostmeisjes' voor de soldaten. Frans weigert categorisch met de woorden: 'Mij kun je doden, maar geven wat U mij vraagt, dat nooit!' De officier moet gezegd hebben: 'Eerder dan U denkt'. Diezelfde avond zit Frans met zo'n 20 priesters in de eetzaal als soldaten binnenkomen, hem en 8 Europeanen vastpakken, de handen binden en ogen blinddoeken. Zo worden zij in het donker van de nacht weggevoerd. Wekenlang weet niemand waar ze gebleven zijn. Zijn ze ontvoerd en zal een losgeld worden gevraagd? Dan vindt men aan de voet van een pagode in een granaattrechter overblijfselen, die het antwoord geven: Ze zijn vermoord en ter plekke verbrand. De hele wereld reageert geschokt op zo' n gruwelijke moord.
In Chengtingfu wordt ter hunner nagedachtenis een monument opgericht. Onlangs werd dat monument prachtig hersteld.

Wie nu in China komt kan er folders en boekjes vinden over Mgr. Frans Schraven en gezellen. Daar worden zij niet vergeten en worden vereerd als martelaren.
Datzelfde deed Broekhuizenvorst. Op 14 oktober 2007 is een H.Mis gehouden.
(De voorgaande tekst is in 2007 gepubliceert in de Mini-Koerier)

Gedachteniskapel
In een zijbeuk van de kerk is een gedachteniskapel ingericht. De Mgr. Schraven stichting heeft zich daarvoor ingezet. In de kapel wordt het levensverhaal van Mgr. Schraven en zijn inzet voor de waardigheid van de vrouw uitgebeeld.
Kunstenaar Jan Haen, pater redemptorist, heeft een wandschildering voor de kapel ontworpen. Deze wandschildering is in augustus 2012 gerealiseerd in de vroegere 'kinderkapel".
Vooral de kleuren in het ontwerp vallen op. Haen heeft gekozen voor kleuren die kenmerkend zijn voor China.
Het bijzondere van de werkwijze van pater Haen is het collectieve karakter. Hij werkte samen met een groep vrijwilligers. Daarom hebben ook vrijwilligers uit Broekhuizenvorst en omgeving meegewerkt om in deze gedachtenisruimte een bijzonder kunstwerk te maken.

Er is een proces gestart om Mgr. Schraven zalig te verklaren. De eerste stap is de installatie van een kerkelijke rechtbank.

Fotocollage van de installatie van de rechtbank die de zaligverklaring van Mgr. Schraven onderzoekt.

Vervolg van de procedure met betrekking tot de zaligverklaring.


Twee video's, uitzending L1 (3 januari 2014)

Afronding procedure zaligverklaring (3 januari 2014)

Er is over leven en werk van Mgr. Schraven en de Mgr. Schravenstichting een website gemaakt:

www.mgrschraven.nl

Bron: De Mgr Schraven stichting, die ook regelmatig een nieuwsbrief uitbrengt.

Mgr._Frans_Schraven.png

Stamboom Familie Schraven

De familie Schraven komt oorspronkelijk uit Uedem (Duitsland).

 

I. Theodorus Schraven trouwde met Joanna Brux.

Uit dit huwelijk (o.a):

 1. Johannes Jacobus Schraven volgt II.
   

II. Johannes Jacobus Schraven (ook Jean Jacques/Jacobus), gedoopt Uedem (Duitsland) 16 april 1749, overleden Broekhuizen 3 augustus 1805, trouwde Broekhuizen 8 oktober 1771 met Aldegonde Potten, gedoopt Broekhuizen 9 juli 1746, overleden Broekhuizen 4 augustus 1819, dochter van Wilhelmus aen gen Eyndt alias Potten en Maria Sijbers.
Koopt 16 augustus 1781 een huis op 14 roeden aan de Leegstraat (tussen Hoogstraat en Veerweg), naast Wilhelma Reutelingshsperger. Verstrekt hypothecaire geldlening van 700 gulden op 24 juni 1785 aan Peter Poeijn te Broekhuizenvorst
. Koopt 1796 de schuur van Wilhelmus Baetsen. Zijn weduwe wordt in de periode 1807-1814 vermeld als exploitant van het veer.

Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Wilhelmina Schraven, gedoopt Broekhuizen 24 oktober 1772, begraven Broekhuizen 13 december 1773.

 2. Joanna Wilhelmina Schraven, gedoopt Broekhuizen 29 april 1774, overleden Arcen 17 november 1854, trouwde met Henricus Scheeren, geboren Wessem circa 1772, overleden Arcen 26 november 1840, zoon van Petrus Scheeren en Anna Catharina Ruiten.

 3. Joannes Sibertus Schraven, volgt IIIa.

 4. Hendrik Willem Schraven (Hendricus Wilhelmus), gedoopt Broekhuizen 20 april 1778, overleden Venray 18 juni 1840, trouwde met Bernardina Esther Leiffers. Hij verkocht op 17 augustus 1838 zijn huis Veerweg 10/12 aan zijn broer P.J. Schraven via de veiling.

 5. Joannes Gerardus Schraven, gedoopt Broekhuizen 16 juni 1780.

 6. Johanna Gertrudis Schraven (ook Jeanne Gertrude) gedoopt Broekhuizen 13 mei 1782, overleden Bergen 11 december 1840, trouwde Broekhuizen 25 februari 1813 met Gerard Jean Crommentuijn, geboren Helden circa 1786, overleden Bergen 1 december 1826, zoon van Michel Crommentuijn en Christine Verhaegh.

 7. Peter Johannes Schraven, volgt IIIb.

 8. Henricus Joannes Schraven, volgt IIIc.

 9. Michael Henricus Schraven, gedoopt Broekhuizen 4 november 1790.

   


 

 

 

 

 

 

 

 

IIIa. Joannes Sibertus Schraven (Libertus/Sigbert), gedoopt Broekhuizen 11 mei 1776, overleden 1844, koopman, herbergier, landbouwer/akkerman, trouwde met Johanna Catharina van Eijndt, geboren Lottum circa 1776, overleden Lottum 22 januari 1848, dochter van Joannes van Eijndt en Arnoldina Haffmans.

Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Allegonda Schraven geboren Afferden 30 september 1801.

 2. Allegonda Martina Schraven geboren Afferden 22 september 1803, trouwde Arcen 19 april 1838 met Christoffel Arnoldus Verhaegh, geboren Broekhuizen circa 1799, molenaarsknecht, zoon van Andreas Verhaegh en Joanna Maria Boodts.

 3. Johannes Jacobus Schraven, volgt IVa.

 4. Henriette Jeanne Schraven, geboren Afferden 26 februari 1807.

 5. Jan Gerard Schraven, volgt IVb.

 6. Joanna Mathea Schraven, geboren Afferden 26 augustus 1810, overleden Lottum 22 november 1873, trouwde Grubbenvorst 11 april 1837 met Antonius van Deelen, geboren Didam 13 mei 1802, akkerknecht, zoon van Bart van Deelen en Joanna Lucassen.

 7. Christina Wilhelmina Schraven, geboren Afferden 9 augustus 1812, overleden Lottum 17 oktober 1879, trouwde met Jan Herman van Dijck.

 8. Henricus Gerardus Schraven, geboren Lottum circa 1814, overleden Lottum 7 januari 1837, ongehuwd.

 9. Petronella Joanna Schraven, geboren Afferden circa 1817, overleden Lottum 23 juni 1876, trouwde met Joannes Keiren.

IIIb. Peter Johannes Schraven gedoopt Broekhuizen 7 december 1784, overleden Lottum 25 juni 1848, loco-luitenant Garde Civique gemeente Broekhuizen 1830-1839, trouwde met Johanna Catharina Hendrix. Hij kocht kasteelboerderij Kaldenbroek te Lottum, dat door de erven van hun kinderen in 1910 weer verkocht werd.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Allegonda Schraven, geboren Lottum 26 juni 1822, trouwde Grubbenvorst 24 april 1849 met Peter Jan Hubert van Haaff, geboren Meerlo 30 juni 1813, organist en wasbleeker, zoon van Peter Reijnier van Haaff en Maria Gertrudis Evers.

 2. Henrika Jacoba Hubertina Schraven, geboren Broekhuizen 11 maart 1824, overleden Broekhuizen 2 november 1904, trouwde met Jan Theodorus van ter Velden, geboren Horst 22 november 1823.

 3. Jacobus Wilhelmus Huibertus Schraven geboren Broekhuizen 20 mei 1825.

IIIc. Henricus Joannes Schraven (Hendrik), gedoopt Broekhuizen 15 januari 1787, overleden Broekhuizen 15 maart 1862, landbouwer en herbergier, trouwde met Barbara Mintjens.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Michael Jacobus Hubertus Schraven, geboren Broekhuizen circa 1817, overleden 28 augustus 1820.

 2. Allegonda Sibilla Ida Huiberta Schraven, geboren Broekhuizen 12 oktober 1820.

 3. Petrus Jacobus Schraven, geboren Broekhuizen 16 september 1826.

 4. Theodora Huberta Schraven, geboren Broekhuizen 7 juni 1831.

 5. Joannes Schraven, geboren Broekhuizen 16 maart 1834, overleden Grubbenvorst 1 juli 1868, dienstkecht, trouwde Grubbenvorst 27 april 1865 met Anna Maria Hunnekens, geboren Velden 28 oktober 1815, dochter van Herman Hunnekens en Catharina van den Hombergh.


IVa. Johannes Jacobus Schraven (Jean Jacques), geboren Afferden 3 juli 1805, overleden Lottum 27 augustus 1867, herbergier/landbouwer, trouwde Broekhuizen 7 mei 1830 met Johanna van Dijck, geboren Broekhuizen 25 juni 1803, overleden Broekhuizenvorst 20 maart 1881, dochter van Petrus van Dijck en Aldegonda Coenders.

Uit dit huwelijk:

 1. Peter Johannes Schraven, overleden Lottum 27 juli 1831.

 2. Jacobus Arnoldus Schraven, volgt V.

 3. Hubertina Joanna Schraven, geboren Lottum 19 september 1838, overleden Lottum 11 maart 1907, trouwde Grubbenvorst 15 mei 1876 met Antonius Bos, geboren Lottum 4 augustus 1836, brouwer, zoon van Peter Bos en Maria Catharina Hoefnagels.

IVb. Jan Gerard Schraven geboren Afferden 11 april 1808, overleden Lottum 27 oktober 1892, trouwde met Maria Thielen.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerard Sibertus Schraven, geboren Wanssum circa 1836, overleden Broekhuizen 5 oktober 1896, landbouwer, trouwde Bergen 20 april 1876 met Petronella Janssen, geboren Venray 10 februari 1850, dochter van Petrus Janssen en Anna Maria Goemans.

 2. Johanna Catharina Schraven, geboren Wanssum 23 februari 1838, trouwde Meerlo 28 april 1862 met Gerardus Huberus Geurts, geboren Meerlo 15 februari 1834, zoon van Bernard Geurts en Anna Margaerta Hutjens.


V. Jacobus Arnoldus Schraven (Jakob Arnold) geboren Lottum 14 november 1833, overleden Broekhuizen 3 mei 1917, landbouwer/bierbrouwer, trouwde Broekhuizen 23 april 1868 met Jacoba Hubertina Wijnhoven, geboren Ooijen (Broekhuizen) 20 januari 1839, overleden Lottum 3 april 1914, dochter van Arnold Wijnhoven en Petronella van Dijck.

Uit dit huwelijk:

 1. kind levenloos geboren Lottum 28 februari 1869.

 2. Maria Joanna Schraven (Maria), geboren Lottum 29 januari 1870, overleden Broekhuizen 1 januari 1953, trouwde Broekhuizen 9 juni 1902 met Gerardus Johannes Hubertus Hermans, geboren Broekhuizen 25 februari 1866, overleden Broekhuizen 28 juli 1933, landbouwer, zoon van Jan Hubert Hermans en Jacoba Jenniskens.

 3. Christina Francisca Schraven (Stine), geboren Lottum 23 december 1871, overleden Lottum 9 oktober 1918, trouwde Grubbenvorst 19 mei 1905 met Petrus Christiaan Lambert van Dijck, geboren Broekhuizen 4 juni 1873, overleden Lottum 10 maart 1941, zoon van Peter Jacob Ferdinand van Dijck en Anna Maria Haffmans.

 4. Mgr. Franciscus Hubertus Schraven (Frans), geboren Lottum 14 oktober 1873, overleden Zhending (China) 9 oktober 1937, priester sinds 27 mei 1899 en vermoord in China door het Japanse leger.

 5. Philomena Petronella Schraven (Mina), geboren Lottum 20 februari 1877, trouwde Grubbenvorst 20 mei 1912 met Peter Theodor Görtz, geboren Maasbree circa 1869, overleden Baarlo 12 maart 1945, landbouwer, zoon van Herman Joseph Görtz en Joanna Antonetta Drabbels.

 6. Petronella Antonetta Schraven (Nella), geboren Lottum 3 april 1879, overleden Tegelen 3 februari 1962, trouwde Broekhuizen 10 mei 1909 met Petrus Alphonsus Hubertus van Dijck, geboren Arcen 30 november 1880, overleden Tegelen 21 januari 1960, molenaar, zoon van Peter Jacob Ferdinand van Dijck en Anna Maria Haffmans.

 7. Johannes Augustinus Schraven (August), geboren Broekhuizen 26 maart 1881, overleden Lottum 1 april 1918, bierbrouwer, trouwde Grubbenvorst 10 juli 1908 met Maria Hubertina Joanna Schraven, geboren Grubbenvorst 28 april 1873, dochter van Gerard Jakob Schraven en Francisca Antonetta Stappers. Hieruit nageslacht.

 8. Henricus Johannes Schraven (Henri), geboren Broekhuizen 26 mei 1883, overleden Utrecht 23 mei 1951, boomkweker, trouwde Beegden 8 augustus 1916 met Trinette Maria Hubertina Evers, geboren Beegden 26 augustus 1891, overleden Venlo 18 september 1977, dochter van Mathis Evers en Ida Hubertina Brouwers. Hieruit nageslacht.

Schraven 1819.jpg
bottom of page