top of page
Kerkstraat 40 en 42 te Broekhuizenvorst
Kerkstraat 40 en 42 Brvorst.jpg
Beide panden zijn rijksmonument en stammen uit 1854. Het zijn twee panden die bouwkundig een geheel met elkaar vormen (op de foto onder één dak, naast no. 38 met een hoger dak). Nummer 42 is het hoekhuis en nummer 40 het tussenhuis. Ook op de kadasterkaart van 1821 vormde het al één geheel. Dat komt overeen met de situatie voorheen. Daar stond een pand in boerderijvorm dat "Aen Puynen Huys" in 1783, 1788 en 1790 werd genoemd. Het stond immers naast het al eerder bestaande huis van de familie Poeijn (Puyn) op de tegenwoordige Kerkstraat 38. In de 18e eeuw heette die straat de Landstraete.

In de schepenbankakte van 23 januari 1776 staat dat het pand met de stookketel voor jenever (soeselketel), voor 1.520 Kleefse guldens verkocht wordt door Anthon Hendrikx en zijn vrouw Maria Caeters aan Willem Kaeters (Caters) en zijn echtgenote Jacomina Tunissen. Zo te zien komt het dus uit het familiebezit van de familie Caeters.
Willem wordt vervolgens als eigenaar in 1783, 1788 en 1790 in akten nog genoemd. Hij was gedoopt Broekhuizenvorst 9 februari 1731 en overleed Broekhuizenvorst 28 augustus 1807. Het pand kende het oude recht van lijffsgewin aan de Heer van de Heerlijkheid Broekhuizenvorst (toen de Rijksgraaf van Schaesberg), waarbij men jaarlijks 4 vat rogge, 4 Kleefse stuivers en 2 hoenderen aan hem moest leveren. Dat recht van de Heer werd in 1796 afgeschaft.

In 1843 waren beide voorlopers van de panden eigendom van Doctor Jan Michiels uit Millen in België. Hij zal het uit een erfenis hebben verkregen.
bottom of page