top of page
Sint Anna Kapel te Ooijen
kapel ooijen 2 (2).jpg
In Ooijen aan de Blitterswijckseweg staat de St. Annakapel uit 1733, dat een rijksmonument is. Het werd in 1756 in het boenderboek van de heerlijkheid Ooijen genoemd als het "heijligen huijsken". Het staat een beetje schuin langs de weg, omdat vroeger ook aan de rechterkant een weg liep (die nu niet meer bestaat) naar de  Herenboerderij Wisserhof. Haar voorkant was gericht op die splitsing van de weg.

In Broekhuizenvorst werd St. Anna (de moeder van Maria) vereerd, want daar bestond al sinds 1487 het St. Annagilde, dat in de kerk te Broekhuizenvorst een eigen altaar had, met een eigen vicaris.
In de kapel stond tot 1964 een waardevol houten beeld uit 1510, voorstellende "Moeder Anna leert Maria lezen". Dit oude beeld werd tijdens de oorlog ondergebracht in de tegenover gelegen boerderij van Van Bracht.
In de jaren zestig (tijdens de ruilverkaveling) werd het kostbare beeld in het gemeentehuis ondergebracht, waarna het op 21 december 2000 in de kerk van Broekhuizenvorst werd geplaatst.
Het oude beeld werd vervangen door een gipsen beeld van de heilige Anna met Maria.

Na de tweede wereldoorlog werd in de kapel een plaquette aangebracht ter nagedachtenis van de 4 inwoners van Ooijen die op 15 oktober 1944 in een boomgaard aan de Rietweg door de Duitsers zijn gefusilleerd.

Het kapelletje is eigendom van de gemeente en staat sinds 1968 op de monumentenlijst.
De kapel is in 2009 gerenoveerd, en op 15 augustus van dat jaar weer ingezegend.
kapel ooijen 1.jpg
bottom of page