top of page
Hof De Beerendonck
beerendonck (2).jpg
De Beerendonck is een allang bestaande hoeve ten westen van Broekhuizenvorst aan de Beerendonckerweg 3. De hoeve ligt op een hoger deel bij een moerassig gebied, dat met een oude naam "donk" wordt genoemd. Het woord "beeren" is vermoedelijk afkomstig van de hier verbouwde gewassen/vruchten zoals waldbeeren, stachelbeeren etc. De boerderij werd in 1933 gesloopt en vervangen door een nieuwe.
 
Al op 24 november 1431 wordt de schepen Derick van den Berendonck genoemd. In het belastingregister (pondschatting) van 1466 staat vervolgens als eigenaar vermeld Jan van den Beerendonck. Vervolgens blijft de familie langdurig eigenaar. Voorts wordt dan Peter aen den Beerendonck eigenaar. Geurt en Hendrick aen den Beerendonck erven vervolgens elk de helft van hun vader. Maar vanwege hoge ouderdom (in de zeventig) en slechte gezondheid en daardoor niet meer in staat de boerderij "te bestieren" verkoopt Geurt zijn deel aan zijn broer Hendrick en zijn vrouw Jenneken op 20 januari 1721. In ruil daarvoor krijgt hij kost en inwoning. Daarnaast is bepaald dat hun zoon Peter aen den Beerendonck met zijn vrouw Jenneken Lenssen, dan straks het geheel kan erven. Daarbij wordt vermeld dat de boerderij zwaar belast is met schulden en lasten.

In 1741 koopt Gerard Vennekens op den Berendonk, getrouwd met Hendrina Lucas, de boerderij, maar kan de resterende kooppenningen van 1519 gulden en 10 stuiver niet betalen. Vervolgens volgt een proces waarbij alsnog garanties tot betaling worden gegeven. Overigens zal hij daar al gewoond hebben en wellicht de "bedrijfleider" zijn geweest want aan zijn naam is duidelijk aen den Berendonck toegevoegd. Na zijn overlijden in 1764 erven zijn twee zonen elk de helft. Als een zoon oud en ongehuwd is verkoopt hij zijn helft aan zijn neef, Arnoldus Vennekens gehuwd met Maria Geurts, de zoon van zijn broer. In ruil hiervoor krijgt hij levenslang kost en inwoning. Hierin wordt de grondoppervlakte beschreven als groot 50,5 morgen en 24 roeden land. Een grote boerderij dus. Er wordt nog bij vermeld dat er een nieuw huis op staat en dat er ook nog een oud huysken bij is. Op 26 augustus 1784 wordt vermeld dat aan hypotheken de schuld nu totaal 1.000 gulden is en als lijfsgewin jaarlijks aan de Heer van Ooijen (Graaf van Schaesberg)  gaat "negen thins groot, drie ho(e)nder, een malder wijt en een vat rogge". De weduwe van Arnold verkoopt het vervolgens op 18 december 1793 aan Joannes van Eijndt en Arnolda Haffmans.                           
 
 
 
                        De vorige hof de Beerendonck op een oude foto en schilderij (collectie Hermans)

Floris Hermans (1782-1857), trouwde met Hendrina Christina van Eijndt en koopt vervolgens het geheel van zijn schoonouders circa 1830. Zijn zoon Joannes Hubertus Hermans (overl. 1891) volgt hem op. Vervolgens gaat het naar diens zoon Floris Wilhemus Hubertus Hermans (1861-1944) en voorts naar de zoon Henricus Peter Joseph Hermans (geb. 1909) en tenslotte weer in 1976 naar diens twee zonen, die een maatschap vormden. De klemtoon was toen een landbouwbedrijf met varkenshouderij. De huidige eigenaar sinds 1985 is de zoon G.P.J.M. Hermans, die dit deel toen bij de ontbinding van de maatschap kreeg toebedeeld.
Zie de stamboom Hermans op deze website, onder Families.

Op dit adres is sinds 2008 zijn BV De Beerendonck gevestigd en later ook De Krien Vastgoed BV. Het goed onderhouden huis is te huur als vakantiehuis met 6 slaapkamers via www.belvilla.nl
Beerendonckfoto.jpg
schilderijIBeerendonck.jpg
vakantiehuis de-beerendonck.jpg
bottom of page