top of page
BOUWMANSHOF
Deze verdwenen boerderij heeft lang bestaan en lag tegen de zuidelijke kerkhofmuur aan de Kerkstraat 5 te Broekhuizenvorst. Op die plek staat nu een woonhuis.

Vermoedelijk lag op deze plek de Hof ten Kerkhove (zie aldaar) uit de middeleeuwen. Een stukje van het gebouw staat op een tekening van Jan de Beijer uit 1738. In ieder geval staat de carre-boerderij met zijn  contouren op de kadastrale kaart van 1821. In 1843 zijn dan de gebroeders Strauven uit Goch (D) eigenaar. In 1845 bieden hun erfgenamen het ter verpachting aan (zie advertentie).

In 1907 waren de gebroeders Leopold en Karel Haffmans de eigenaar. Volgens de advertentie was het kennelijk zwaar vervallen, want indien men het wilde pachten zou het huis weer worden opgebouwd. Dat verpachten is toen kennelijk niet gelukt, want in 1910 werd het weer als pachtboerderij aangeboden.

In 1918 werd de boerderij helemaal gesloopt en kwam op die plek een gebouw van de Coöperatieve verbruiksvereniging "De Toekomst". Die liep niet goed en in 1925 werd het pand gekocht door J. Thijssen, die er een woonhuis van maakte.
Vervolgens werd Leonardus Gerardus Antonius Thijssen (Leo) eigenaar, directeur van het lokale Aannemingsbedrijf Gebr. Thijssen, die op 18 januari 2011 overleed. Sindsdien zijn diens erfgenamen eigenaar.
Bouwmanshof verkoopadv 1845 BrVorst.jpg
1907 Bouwmanshof.jpg
1910 Bouwmanshof - kopie.jpg
1910 Bouwmanshof.jpg
JandeBeier1703-1780misschienuit1759rs.jp
Geheel links op de tekening, staat het huisdeel van de boerderij Bouwmanshof
bottom of page