top of page

VAN DEN VOEWINCKEL

Van den Voewinckel of Van Voewinckel of Van (den) Vo(i)gtwinckel en later ook Van Vonckel is een middeleeuwse  famlie uit Broekhuizen, die dezelfde naam droeg als hun aldaar in het buurtschap Stokt gelegen boerderij Voewinckel, met nog aangrenzend land te Lottum. De in de Tweede Wereldoorlog verwoeste boerderij is herbouwd aan de andere kant van het straatje en heet tegenwoordig de Vonkel. De locatie is vernoemd naar en gelegen in een hoek (oude woord is winkel) van het dorp Broekhuizen nabij de (voormalige) vochtige moerassen.

De eerst gevonden vermelding is die van een Gysken van den Voewinkel met zijn echtgenote Mette, op 24 november 1431. Zij hebben dan een aandeel in de boerderij de Kerckhoff te Broekhuizenvorst, dat zij gekocht hadden van Johan van Broeckhuysen. Daarna komen er Jan van den Voewinckel en Gerit van den Voewinckel voor als pachters die bij de pondschatting in 1466 respectievelijk 1467 te Lottum, elk 1 stuiver moesten betalen.
In het Thinsboeck van de heer van Broekhuizen in 1475 staan vermeld de gebroeders Jan en de geestelijke Zeger van den Voewinckel zonen van Gerrit Sweedszoon van den Voewinckel en zijn echtgenote Lenaerthe. Gerrit hertrouwde met Geertruid.

Voorts komt een Peter van den Voewinkel voor in het tijnsregister van de heerlijkheid Broekhuizen van 1477 als wonende op de Vonkel. Gerrit van den Voewinckel wordt in de schepenbank van 1562 genoemd.

Hun boerderij De Voewinckel wordt uiteindelijk door de erven op 29 september 1589 verkocht aan de rijke Venlonaar Peter van Broeckhuysen en zijn echtgenote Wendel Wijnen. In deze akte (schepenbank Broekhuizen én een copie met andere tekst gemaakt te Venlo) heet de erflater:

Jan van den Voewinckel (dus overleden voor 29 september 1589).

Kinderen van Jan:

 1. Peter van den Voewinckel

 2. Thijs van den Voewinckel

 3. Hendrich van den Voewinckel

 4. Gerart (Geret) van den Voewinckel

 5. Itgen van den Voewinckel

 6. Lenarthen van den Voewinckel

12 september 1613 verkocht te Venlo Johan van den Voichtwinckel met zijn vrouw Helena een stuk land gelegen naast de boerderij te Broekhuizen aan het Weeshuis (inmiddels was de boerderij door Peter van Broeckhuysen c.s. geschonken aan het Weeshuis te Venlo) met zijn oom Pauwels van den Voichtwinckel.

In de kerkboeken van Broekhuizen komt de familie tot begin 1700 voor.

 

Verdere losse fragmenten (van een ooit talrijke familie)

 • Joannes aen den Vochtwinckel trouwde Broekhuizen 5 augustus 1671 met Sophia Bernarts.

Uit dit huwelijk:

 1. Petronella aen den Vochtwinckel gedoopt Broekhuizen 10 januari 1673.

 2. Bernardus aen den Vochtwinckel gedoopt Broekhuizen 1675, vermoedelijk jong overleden.

 3. Bernardus aen den Vochtwinckel gedoopt Broekhuizen 1677.
   

 • Petrus aen den Vochtwiinckel trouwde met Agnes.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes van den Voigtwinckel gedoopt Broekhuizen 8 december 1640.

 2. Wilhelmus aen den Vochtwinckel gedoopt Broekhuizen 26 september 1651.

 3. Petrus aen den Vochtwinckel gedoopt Broekhuizen 5 mei 1653.
   

 • Joannes aen den Vochtwinckel trouwde met Eva.

Uit dit huwelijk:

 1. Agnes aen den Vochtwinckel gedoopt Broekhuizen 5 augustus 1685.
   

 • Jacobus aen den Voewinckel trouwde met Elizabeth.

Uit dit huwelijk:

 1. N.N. aen den Voewinckel 6 maart 1658.

 2. Joannes aen den Vonckel gedoopt Broekhuizen 17 februari 1668.
   

 • Jacobus aen den Vonckel trouwde met Catharina.

Uit dit huwelijk:

 1. Henrica aen den Vonckel gedoopt Broekhuizen 5 september 1667.
   

 • Henricus aen den Voewinckel trouwde met Berta.

Uit dit huwelijk:

 1. Sibilla aen den Voewinckel gedoopt Broekhuizen 6 juni 1666.
   

 • Theodorus Voiwinckel trouwde met Elisabeth.

Uit dit huwelijk:

 1. Reinerus Voiwinckel gedoopt Broekhuizen 29 september 1643.
   

 • Caspar vaen den Voiwinckel trouwde met Sibilla.

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus vaen den Voiwinckel gedoopt Broekhuizen 5 juli 1646.
   

 • Godefridus van den Voiwinckel (ook Goert) trouwde Broekhuizen 26 januari 1638 met Methildis Cremer (ook Metge).

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth van den Voiwinckel gedoopt Broekhuizen 3 april 1639.
   

 • Arnoldus op den Voowinckel trouwde met Petronella Janssen.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes op den Voowinckel gedoopt Broekhuizen 18 juni 1704.

 2. Gertrudis op den Voowinckel gedoopt Broekhuizen 29 september 1705.

 3. Joanna op den Voowinckel gedoopt Broekhuizen 2 januari 1707.

vonkel.jpg
De Vonkel 1821
bottom of page