Looierstraat 2 te Broekhuizen
Deze oude schuur -op de noordelijke hoek Looierstraat/Hoogstraat- wordt voor het eerst vermeld op 28 februari 1788, wanneer Willem Baetsen, deze koopt van Leonardus Straeten. Die had het uit de erfenis van zijn in 1781 overleden vader Jan Straeten verkregen tezamen met de woning ertegenover op de zuidelijke hoek gelegen. Maar het is ouder, want het staat al getekend op de kadastrale kaart van 1749.

Het is in 1843 eigendom van de landbouwer Gerard Schraven, die in Goch woonde. Hij was ook eigenaar van het pand Veerweg 10 en 12 en zal het ongetwijfeld verhuurd hebben. Het kadastrale perceel was toen even groot als de schuur, namelijk 190 m2.

Eind 20e eeuw is het eigendom van de heer Gielen, die toen verderop op Veerweg 21 woonde, waarna het verkocht wordt. Het heette in de volksmond "de Hoge Schuur van Gielen" omdat de schuur op het hoogste deel van Broekhuizen staat.