VAN SOEST

 

Van Soest is de naam van enige families in Noord-Limburg. De naam is ontleend aan de stad Soest gelegen in Duitsland.

Deze familie komt in de oudste kerkregisters van Broekhuizen al voor en was een welvarende brouwersfamilie met als stamhuis Veerweg 17/19 en de daarnaast gelegen boerderij Soesterhof op Veerweg 21. De familie was tot voor kort hier nog woonachtig. Er wordt door hen gewerkt aan een familieboek.
NB. Aan het eind wordt een andere familie Van Soest behandeld, die hier rond 1786 kwam wonen.

 

I. Peter van Soest, schepen Broekhuizen vermeld 1589, trouwde met N.N. Wordt 1562 door de kerkmeesters van Broekhuizen gedaagd om conform het testament van Jonker Seger van Broeckhuysen van Ooijen (overleden 1531) uit de hof de Voewinckel de pacht te voldoen, zodat hiervan jaarlijks missen opgedragen kunnen worden door de pastoor.
Uit dit huwelijk vermoedelijk:

1. Henricus van Soest, volgt II.

II. Henricus van Soest geboren kort voor 1600, trouwde met Maria Cuijpers. Ze (her)trouwde met Petrus Sijberts.

Uit dit huwelijk vermoedelijk:

1. Petrus van Soest, volgt IIIa

2. Arnoldus van Soest, volgt IIIb.

3. Joannes van Soest volgt IIIb.

4. Joanna van Soest, trouwde met Petrus Henrix, koster te Broekhuizen vermeld vanaf 1683.

IIIa. Petrus van Soest (Peter), begraven Broekhuizen 4 januari 1674, smid in 1642, schepen 1643-1645, schout Broekhuizen 1643, trouwde met Petronella (Mühlers), zij leefde nog 1684 volgens proces met Gerit Schroers alias Swevers. Peter werd 1 juni 1639 voor het eerst vermeld als trouwgetuige.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina van Soest, gedoopt Broekhuizen 7 februari 1640.
2. Helena van Soest, gedoopt Broekhuizen 17 augustus 1642, vermoedelijk jong overleden.
3. Henricus van Soest, gedoopt Broekhuizen 8 februari 1643.
4. Hubertus van Soest, gedoopt Broekhuizen 11 december 1644.
5. Antonius van Soest, gedoopt Broekhuizen 1647, vermoedelijk jong overleden.
6. Elisabeth van Soest, gedoopt Broekhuizen 1650.
7. Helena van Soest (Heijlken), gedoopt Broekhuizen 6 januari 1653, trouwde met Peter Hendrix, vermeld in proces 1686 met Hendrik Ketels wegens laster.

8. Antonius van Soest, gedoopt Broekhuizen 28 november 1656.

9. Petronella van Soest, gedoopt Broekhuizen 9 juni 1660.
 

IIIb. Arnoldus van Soest, trouwde Broekhuizen 29 november 1646 met Theodora Floerkens.
Uit dit huwelijk:

1. Henricus van Soest, gedoopt Broekhuizen 17 december 1647.

2. Joannes van Soest, gedoopt Broekhuizen 10 april 1650.

3. Petrus van Soest, gedoopt Broekhuizen 6 januari 1658.

IIIc. Joannes van Soest (Jan), geboren circa 1634, begraven Broekhuizen 5 juni 1681, trouwde Broekhuizen 2 november 1659 met Maria Saeren, gedoopt Broekhuizen 28 augustus 1640, begraven Broekhuizen 14 januari 1708, dochter van Gerardus Saeren en Christine. Hun grafsteen staat nog bij de St. Nicolaaskerk.
NB. Hij had een halfbroer (Joannes Sijberts) via zijn moeder aldus het huwelijksdispensatieboek Broekhuizen.

Uit dit huwelijk:

1. Henricus van Soest, gedoopt Broekhuizen 28 november 1660, vermoedelijk jong overleden.

2. Henricus van Soest, gedoopt Broekhuizen 5 november 1661.

3. Jacobus van Soest (Jacob) volgt IVa.

4. Theodorus van Soest, gedoopt Broekhuizen 2 april 1666, vermoedelijk jong overleden .
5. Petronella van Soest, gedoopt Broekhuizen 24 augustus 1669, trouwde met Joannes Burgers.

6. Gerarda van Soest, gedoopt Broekhuizen 1 januari 1672, vermeld als doopgetuige 7-10-1712.
7. Catharina van Soest, gedoopt Broekhuizen 4 augustus 1673.
8. Petrus van Soest, volgt IVb.

9. Henricus van Soest, gedoopt Broekhuizen 19 mei 1677.

10. Theodorus van Soest volgt IVc.

IVa. Jacobus van Soest, begraven Broekhuizen 21 februari 1727, trouwde Broekhuizen 2 maart 1707 met Cornelia Deenen. Woonden op de Hoogstraat. Magenscheiding op 5 februari 1738 met o.a het goed genaemt Soeste op de Hoogstraat naast Hendrick Baetsen, dat oudste dochter Beatrix verkreeg.
Uit dit huwelijk:
1. Beatrix van Soest, begraven Broekhuizen 28 januari 1761, trouwde met Hendrick Peeten. Erfden 1738 het huis aan de Hoogstraat.
2. Marie van Soest, trouwde met Wijnandt Fleuren.

3. Joannes van Soest, volgt Va.
4. Gerardus van Soest, trouwde met Gertrudis Coulen. Verhuisden naar Lottum.
5. Joanna van Soest.

IVb. Petrus van Soest, gedoopt Broekhuizen 21 maart 1675, begraven Broekhuizen 6 mei 1727, trouwde Broekhuizen 7 mei 1710 met Agnes Friesen, gedoopt Broekhuizenvorst 19 maart 1684, begraven Broekhuizen 24 januari 1723, dochter van Henricus Friesen/Frijsen en Elisabeth Hermans.
Uit dit huwelijk:
1. Bertha van Soest, gedoopt Broekhuizen 7 april 1711.
2. Henricus van Soest, gedoopt Broekhuizen 7 oktober 1712.

3. Maria van Soest, gedoopt Broekhuizen 28 april 1714.

4. Elisabeth van Soest, gedoopt Broekhuizen 5 december 1715.
5. Arnoldus van Soest, gedoopt Broekhuizen 1 augustus 1717.
6. Andreas van Soest, gedoopt Broekhuizen 22 februari 1720.

7. Petrus van Soest, gedoopt Broekhuizen 4 september 1721.
8. Theodorus Josephus van Soest, volgt Vb.


IVc. Theodorus van Soest (Derick) gedoopt Broekhuizen 1 april 1679, begraven Broekhuizen 2 februari 1743, trouwde Broekhuizen 30 augustus 1705 met Joanna Thomaszen (Jenneken), begraven Broekhuizen 7 januari 1737. Was eigenaar van het huis Veerweg 17/19.

Uit dit huwelijk:

1. Gerardus van Soest volgt Vc.


Va. Joannes van Soest, trouwde met Anna Lamens, geboren circa 1712, begraven Broekhuizen 7 november 1782.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes van Soest, vermeld bevestiging 1769 te Horst.
 

Vb. Theodorus Josephus van Soest, gedoopt Broekhuizen 1 januari 1723, begraven Venlo 30 januari 1767, trouwde Venlo 25 september 1746 met Gertrudis Theunissen, gedoopt Venlo 26 juni 1725, dochter van Theunissen en .
Uit dit huwelijk:
1. Petrus van Soest, gedoopt Venlo 1747.

2. Maria Agnes van Soest, gedoopt Venlo 1749.

3. Hubertus Jacobus van Soest, volgt VI-tak Alkmaar, gedoopt Venlo 1 mei 1751.
4. Maria Gertrudis van Soest, gedoopt Venlo 1753.

5. Fredericus van Soest, gedoopt Venlo 1756.
6. Johanna Maria van Soest, gedoopt Venlo 1759.

7. Mechtildis van Soest, gedoopt Venlo 1763.


Vc. Gerardus van Soest gedoopt Broekhuizen 12 oktober 1715, begraven Broekhuizen 6 maart 1784, trouwde Broekhuizenvorst 27 november 1748 met Maria Poeijn, gedoopt Broekhuizenvorst 2 maart 1721, begraven Broekhuizen 1 februari 1781, dochter van Abel Poeijn en Maria Fleuren. Kocht 12 december 1769 een boerderij erbij genaamd Sweebersgoed gelegen aan 't Hoeken. Kocht 31 maart 1772 erbij de vervallen boerderij genaamd de Kleine Vonkel (op de Stokt).

Uit dit huwelijk:

1. Theodorus van Soest gedoopt Broekhuizen 5 april 1750.

2. Abel van Soest gedoopt Broekhuizen 24 november 1751, overleden Broekhuizen 7 juni 1840, volgt in Deel II onderaan.

3. Joannes Gerardus van Soest gedoopt Broekhuizen 6 januari 1754.

4. Peter Jacobus van Soest volgt VI.

5. Maria Agnes van Soest gedoopt Broekhuizen 11 juli 1758, trouwde Joannes Sweijen.

6. Antonetta van Soest gedoopt Broekhuizen 9 december 1760, woonde 1805 als costgangster bij haar broer in .

7. Anna Mechtildis van Soest gedoopt Broekhuizen 4 april 1764.


VI. Peter Jacobus van Soest (Peter) gedoopt Broekhuizen 16 december 1755, overleden Broekhuizen 4 november 1819, timmerman, trouwde Broekhuizen 1 oktober 1788 met Wilhelmina Wijnhoven (Wilmijna), geboren Lottum 29 mei 1757, overleden Broekhuizen 29 december 1844, dochter van Christiaan Wijnhoven en Eleonora Baetsen.
Kocht via een veiling de boerderij Den Stock met 7 morgen en 7 roeden en bijbehorende landerijen op 14 november 1793 voor 3.430 Kleefse guldens van Joannes Swijen en Maria Agnes van Soest. Kocht 31 januari 1789 aan de Laegestraat een groot huis met een klein huis daarbij van Gerard Heijligers, gelegen naast Henricus Stocken en de gemeente westwaarts. Namen op de boerderij en het land een hypotheek op 24 september 1812.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Christina van Soest gedoopt Broekhuizen 21 juni 1789, overleden Broekhuizen 14 september 1824, trouwde Broekhuizen 29 augustus 1814 met Bernard D'Etain, geboren Flagnij Côte d'Or. Hij was eerder gehuwd met Catharina Gerarda de Leenhoff de Lespierre.

 2. Gerardus van Soest gedoopt Broekhuizen 27 mei 1790, overleden Broekhuizen 12 mei 1791.

 3. Gerardus Joannes van Soest volgt VIIa.

 4. Joanna Eleonora van Soest gedoopt Oeijen 5 maart 1793, overleden Lottum 16 januari 1839, trouwde Broekhuizen 3 mei 1825 met Gerardis Boers (Baers), geboren Venray circa 1799, overleden Broekhuizen 3 mei 1825, zoon van Gerardis Boers (Baers) en Maria Anna Vervoort.

 5. Maria Gertrudis van Soest gedoopt Broekhuizen 22 november 1794, overleden Broekhuizenvorst 28 april 1884, trouwde Broekhuizen 12 augustus 1823 met Reinier Coppes, geboren Broekhuizenvorst 14 januari 1796, overleden Broekhuizenvorst 27 februari 1872, zoon van Wilhelmus Coppes en Hermijnna int Huls.

 6. Joannes Henricus van Soest gedoopt Broekhuizen 27 september 1796, overleden Broekhuizen 16 juli 1797.

 7. Aldegonda van Soest gedoopt Broekhuizen 25 juni 1798, overleden Broekhuizen 7 augustus 1832.

 8. Christiaan van Soest volgt VIIb.


VIIa. Gerardus Joannes van Soest gedoopt Broekhuizen 12 september 1791, overleden Broekhuizen 4 februari 1850, akkerman, molenmaker in het Stokt, trouwde Broekhuizen 8 november 1825 met Leonora Burgers, geboren Broekhuizen, overleden Broekhuizen 3 februari 1869, dochter van Joannes Burgers en Joanna Wismans. Maakte dading met de andere Gerard Thomas van Soest 8 juni 1844 over de hoeve De Vonkel en de grondrente hiervan.

Uit dit huwelijk:

 1. Peter Joannes van Soest geboren Broekhuizen 11 oktober 1826, overleden Broekhuizen 5 oktober 1899.

 2. Christiaan van Soest volgt VIIIa.

 3. Petronella van Soest geboren Broekhuizen 12 maart 1831, overleden Broekhuizen 24 maart 1885, trouwde Broekhuizen 1 mei 1867 met Jan Mathijs Keijsers, geboren Horst.

 4. Arnoldus Hubertus van Soest geboren Broekhuizen 7 maart 1833, overleden Grubbenvorst 3 november 1897, trouwde Grubbenvorst 17 april 1869 met Joanna Helena Renckens, geboren Lottum.

 5. Anna Mechtildis van Soest geboren Broekhuizen 27 december 1835, overleden Broekhuizen 28 januari 1836.

 6. Jacobus van Soest geboren Broekhuizen 12 januari 1837, overleden Broekhuizen 1 februari 1838.

 7. Leonardus van Soest geboren Broekhuizen 1839, overleden Broekhuizen 14 juni 1845.

 8. Joanna Huberta van Soest geboren Broekhuizen 31 december 1841, overleden Vught 12 maart 1899, trouwde Broekhuizen 1 mei 1871 met Joannes Jacobus Smits, geboren Lottum.

 9. Johannes Wilhelmus van Soest geboren Broekhuizen 29 juli 1844, overleden Broekhuizen 14 maart 1921, trouwde Broekhuizen 6 juni 1881 met Johanna Katharina Keijsers, geboren Horst.


VIIb. Christiaan van Soest geboren Broekhuizen 5 oktober 1803, overleden Broekhuizen 22 juni 1878, akkerman, lid kerkraad, wethouder Broekhuizen 1853-1855, trouwde Broekhuizen 12 mei 1834 met Anna Catharina Kemmelings, geboren Wanssum 8 april 1808, overleden Broekhuizen 23 oktober 1878, dochter van Michiel Kemmelings en Catharina van Dijck.

Uit dit huwelijk:

 1. Peter Joannes van Soest volgt VIIIb.

 2. Maria Catharina van Soest geboren Broekhuizen 12 december 1836, overleden Broekhuizen 7 oktober 1837.

 3. Joannes Hermanus van Soest geboren Broekhuizen 16 augustus 1838, overleden Broekhuizen 26 oktober 1884.

 4. Peter Mathias Hubertus van Soest geboren Broekhuizen 16 september 1840, overleden Broekhuizen 15 februari 1911, ongehuwd.

 5. Maria Catharina Huberta van Soest geboren Broekhuizen 1 mei 1843, overleden Broekhuizen 4 februari 1906, ongehuwd, raadslid Broekhuizen 1881-1887.

 6. Wilhelmus Leonardus Hubertus van Soest volgt VIIIc.


VIIIa. Christiaan van Soest geboren Broekhuizen 7 oktober 1828, overleden Broekhuizen 18 mei 1880, tapper, trouwde Broekhuizen 14 mei 1861 met Anna Catharina Keijsers, geboren 17 maart 1832, overleden Broekhuizen 25 november 1902, dochter van Jan Mathijs Keijsers en Maria Catharina Tomson. Ze hertrouwde met Johannes Wilhelmus van Soest.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Catharina van Soest geboren Broekhuizen 15 december 1865, overleden Broekhuizen 2 maart 1866.

 2. Gerardus Hubertus Mathias van Soest geboren Broekhuizen 6 juli 1867, overleden Bemmel 30 juli 1936, hoofd school, trouwde Bemmel 4 februari 1901 met Wilhelmina Geertruida Jacoba Uijen, geboren Bemmel 19 januari 1873, dochter van Matthijs Uijen en Adelaeida van 't Hullenaar.

 3. Arnoldus Hubertus van Soest geboren Broekhuizen 26 februari 1871, overleden Broekhuizen 4 maart 1947, trouwde Broekhuizen 12 juli 1902 met Jacoba Mechtilda Rosalia Freulich, geboren Broekhuizen.


VIIIb. Peter Joannes van Soest geboren Broekhuizen 13 mei 1835, overleden Broekhuizen 30 mei 1904, raadslid Broekhuizen 1887-1904, trouwde Broekhuizen 18 mei 1863 met Anna Catharina Hubertina Dooremans, geboren Broekhuizenvorst 23 maart 1838, overleden Wanssum 18 juli 1891, dochter van Peter Antoon Dooremans en Allegonda Baatsen.

Uit dit huwelijk:

 1. Peter Antonius van Soest geboren Wanssum 21 april 1864, overleden Venlo 30 januari 1906, ongehuwd.

 2. Maria Allegonda van Soest geboren Wanssum 5 juni 1865, overleden Venlo 28 februari 1922, ongehuwd.

 3. Maria Catharina van Soest geboren Wanssum 15 juni 1867, trouwde Broekhuizen 10 mei 1897 met Jan Nikolaas Jenniskens, geboren Horst, dochter van Jakob Jenniskens en Johanna de Mulder.

 4. Christiaan Matthijs van Soest geboren Wanssum 30 januari 1870, overleden Broekhuizen 13 november 1904.

 5. Franciscus Wilhelmus van Soest geboren Wanssum 4 juli 1872, overleden Broekhuizen 5 juli 1904, ongehuwd.

 6. Lambertus Leonardus van Soest geboren Wanssum 7 november 1875, overleden Wanssum 22 september 1881.


VIIIc. Wilhelmus Leonardus Hubertus van Soest geboren Broekhuizen 6 november 1845, overleden Wanssum 15 november 1922, trouwde Broekhuizen 22 april 1875 met Anna Mechtildis Haffmans geboren Lottum 19 juli 1848, overleden Wanssum 5 mei 1897, dochter van Peter Christiaan Hafmans en Maria Agnes Cremers.

Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Catharina Huberta van Soest geboren Broekhuizen 16 februari 1882.

 2. zoon levenloos geboren Wanssum 21 december 1884.

 3. Anna Maria Gertruda Mathia van Soest geboren Wanssum 5 augustus 1889.

 4. Peter Johannes Jacobus van Soest volgt IX.


IX. Peter Johannes Jacobus van Soest geboren Wanssum 23 augustus 1892, overleden Venlo 10 april 1961, trouwde Maasbree 21 april 1920 met Beatrix Leonie Anna Weijers, geboren Venlo 9 juni 1890, overleden Tegelen 28 juni 1962, dochter van Peter Godfried Engelbert Weijers en Joanna Hubertina Theunissen.

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Godefridus Johannus van Soest, geboren Venlo 28 juli 1921.

 2. Godfried Antonius Hendrik van Soest, geboren Venlo 8 augustus 1922.

 3. Gerardus Theodorus Maria van Soest, geboren Venlo 27 mei 1924, overleden Maastricht 27 april 2006.

 4. Anna Mechtildis Petronella Josephina van Soest, geboren Venlo 20 juni 1925, overleden Venlo 28 oktober 1944.

 5. J.J.L. van Soest

 6. Pierre Gerardus Cornelus van Soest, geboren Venlo 14 oktober 1930, overleden Amsterdam 2 januari 2001.


​​Deel II.
 VI. Abel van Soest, gedoopt Broekhuizen 24 november 1751, overleden Broekhuizen 7 juni 1840, herbergier, schepen van Broekhuizen 1789-1798, trouwde Broekhuizen 15 februari 1748 met Anna Maria Sweijen, gedoopt Broekhuizen 29 september 1754, overleden Broekhuizen 6 mei 1815, dochter van Thomas Sweijen en Joanna Beatrix Kessels.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Getrudis van Soest, geboren circa 1784, overleden Broekhuizen 18 augustus 1821.
2. Johanna Maria van Soest, geboren Broekhuizen circa 1792, trouwde Broekhuizen 9 oktober 1818 met Wolterus Janssen, geboren Veert circa 1794, zoon van Tilmanus Janssen en Hendrina Peters.
3. Gerardus Thomas van Soest, volgt VII.


VII. Gerardus Thomas van Soest, geboren Broekhuizen circa 1794, overleden Broekhuizen 12 oktober 1870, brouwer/akkerman, schepen Broekhuizen 1840-1853, trouwde met Lucia Tielen. Maakte dading met de andere Gerard Joannes van Soest 8 juni 1844 over de hoeve De Vonkel en de grondrente hiervan.
Uit dit huwelijk:
1. Abel Johannes Hubertus van Soest, volgt VIII.


VIII. Abel Johannes Hubertus van Soest (ook Abel Jan), geboren Broekhuizen 21 oktober 1827, overleden Broekhuizen 20 februari 1902, logementhouder/brouwer, raadslid 1853-1901, wethouder Broekhuizen 1866-1901, trouwde Broekhuizen 2 november 1853 met Johanna Gertrudis Baetsen geboren Meerlo 23 februari 1819, overleden Broekhuizen 2 november 1853, dochter van Arnoldus Caspar Baetsen en Wilhelmina Henckens. Hij hertrouwde Broekhuizen 19 juni 1854 met Anna Catharina Huberta Rieter, geboren Well 14 februari 1828, overleden Broekhuizen 4 december 1890, dochter van Johannes Matheus Andreas Rieter en Anna Lucia Henkens. Woonde Veerweg 17/19.
Uit het eerste huwelijk:
1. Joanna Maria Hubertina van Soest, geboren Broekhuizen 28 augustus 1853, overleden Broekhuizen 12 december 1893, trouwde Broekhuizen 17 oktober 1873 met Hermanus Huberts Aerts, geboren Swolghen 28 januari 1847, zoon van Hendrik Aerts en Joanna Hafmans.
Uit het tweede huwelijk:
1.  Johanna Gertrudis Huberta van Soest, geboren Broekhuizen 29 maart 1855, overleden Broekhuizen 22 mei 1855.
2. Hendrika Philomena Huberta van Soest, geboren Broekhuizen 29 maart 1855, overleden Broekhuizen 23 mei 1855.
3. Alberdina Gertrudis Huberta van Soest, geboren Broekhuizen 4 juni 1856, trouwde Broekhuizen 6 juli 1885 met Johannes Mathias Hubertus Clevers, geboren Afferden 9 mei 1850, overleden Afferden 1909, zoon van Peter Johannes Clevers en Maria Huberta Jeurgens. Ze had in Afferden Bondshotel Wed. J. Clevers van Soest.
4
. Philomena Petronella van Soest, geboren Broekhuizen 88 april 1858, overleden Broekhuizen 5 maart 1920.

5. Gerardus Alphonsius van Soest, geboren Broekhuizen 13 februari 1860, overleden Den Bosch 24 oktober 1938, brouwer, mede-oprichter Brouwerij De Vriendenkring te Arcen, ongehuwd.
6.  Petronella Gertruda Huberta van Soest, geboren Broekhuizen 24 april 1862, trouwde Broekhuizen 5 mei 1890 met Peter Hendrikus Alphonsus Cremers, geboren Lottum 10 augustus 1862, zoon van Joannes Sibertus Cremers en Maria Catharina Hafmans.
7. Henrica Louisa Huberta van Soest, geboren Broekhuizen 9 oktober 1865,
overleden Valkenswaard 31 maart 1948, trouwde Broekhuizen 7 november 1898 met Peter Wilhelmus Hubertus van Boven, geboren Stevensweert 8 augustus 1869, overleden Valkenswaard 11 februari 1958, bierbrouwer, zoon van Cornelis van Boven en Maria Ida Stassen.
 

Politici in Broekhuizen na 1800:

 • P. van Soest raadslid Broekhuizen 1801-1808/1812-1813.

 • A. van Soest raadslid Broekhuizen 1805-1813.

 • L. van Soest raadslid Broekhuizen 1808-1813.

 • G. van Soest, raadslid 1831-1836/1840-1853, wethouder Broekhuizen 1840-1853.

 • A.J. van Soest, raadslid 1853-1901, wethouder Broekhuizen 1866-1901.

 • P.H.M. van Soest, raadslid Broekhuizen 1881-1887.

 • Dr. M. van Soest, raadslid Broekhuizen tot 1981
   

 

 

 

 

Tak Alkmaar
VI. Hubertus Jacobus van Soest, gedoopt Venlo 1 mei 1751, overleden Alkmaar 26 november 1834, trouwde 1. Alkmaar 22 juli 1781 met Maria Verburgh, begraven Alkmaar 29 januari 1795 en trouwde 2. Alkmaar 5 juni 1798 met Marijtje Kapiteijn, overleden Alkmaar 15 april 1841.
Hieruit nageslacht tot op heden.

 


Andere familie Van Soest te Broekhuizen:

I. Joannes van Soest, uit Broekhuizenvorst, trouwde Blerick 12 februari 1756 met Joanna van der Velden uit Kessel.
Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth van Soest, gedoopt Blerick 5 april 1757 (getuige Jacobus van Soest).
2. Leonardus van Soest, gedoopt Blerick 27 augustus 1759, volgt IIa.

3. Lambertus van Soest, gedoopt Blerick 8 juni 1761 (getuige Petrus van Soest), volgt IIb.

4. Maria van Soest, gedoopt Blerick 14 april 1763.

5. Gerardus van Soest, gedoopt Blerick 25 mei 1765 (getuige Joanna van Soest).

6. Gertrudis van Soest, gedoopt Blerick 5 juni 1767 (getuige Mechtildis van Soest).

7. Jacobus van Soest, gedoopt Blerick 8 januari 1770.


IIa. Leonardus van Soest gedoopt Blerick 27 augustus 1759, dagloner, trouwde Broekhuizenvorst 30 oktober 1783 met Joanna Martens (Anna), gedoopt Lottum 7 juni 1760, dochter van Joannes Martens en Helena Peters. Ze kwamen circa 1786 in Broekhuizen wonen.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes van Soest, gedoopt Broekhuizenvorst 20 september 1784, overleden Broekhuizen 2 oktober 1847, volgt IIIa.
2. Gertrudis van Soest, geboren circa 1786, vermoedelijk jong overleden.
3. Johanna Maria van Soest, geboren Broekhuizen 20 juli 1786, overleden Velden 18 mei 1832, trouwde Arcen 8 mei 1809 met Henricus van Hees, geboren Velden circa 1784, zoon van Arnold van Hees en Elisabeth Becker.

4. Petronella van Soest, geboren Broekhuizen 26 maart 1788, trouwde Arcen 3 april 1812 met Joannes Nissen, geboren Blerick, zoon van Joannes Nissen en Gertrudis Ruijters en trouwde 2.  Broekhuizen met Joannes Ooijman, geboren Herten (D) circa 1798.
5. Jacobus van Soest, geboren Broekhuizen 9 mei 1789, overleden Broekhuizen 20 mei 1859, volgt IIIb.
6. Petrus Lambertus van Soest (Piet), geboren Broekhuizen 20 november 1790. Lichting 1810 - gedeserteerd mei 1809 uit het Franse leger - volgens een officieel certificaat van 2-6-1811 is hij in Hollandse dienst bij de 9e linie Regiment.

7. Gertrudis van Soest, geboren Broekhuizen 13 april 1792, begraven Broekhuizen 14 april 1792.

8. Gerardus van Soest, geboren Broekhuizen 10 oktober 1795, begraven Broekhuizen 2 december 1795.

9. Helena van Soest, geboren Broekhuizen 20 november 1796, overleden Broekhuizen 23 december 1855, trouwde Grubbenvorst 31 augustus 1822 met Willem Empelmans, geboren Helden circa 1793, overleden Broekhuizen 16 mei 1855, zoon van Peter Empelmans en Helena Jacobs.

IIb.
Lambertus van Soest, gedoopt Blerick 8 juni 1761, trouwde met Maria Decoursieux.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus van Soest, gedoopt Broekhuizenvorst 20 juni 1792.
2. Joannes van Soest, gedoopt Broekhuizenvorst 16 december 1794.
3. Anna van Soest, gedoopt Broekhuizenvorst 9 oktober 1796.

IIIa. Johannes van Soest (Jan), gedoopt Broekhuizenvorst 20 september 1784, overleden Broekhuizen 2 oktober 1847, mandenmaker, trouwde Broekhuizen 28 november 1809 met Johanna Janssen, geboren Well of Wanssum circa 1777, overleden Broekhuizen 13 februari 1848, dochter van Hendrik Janssen en Mechtildis Diebels. Eigenaar huisje  Lottumseweg 2A in 1842.

Erfdeling 30 november 1847, waarbij Johannes junior 5/6 deel van het huis krijgt, kadastraal Broekhuizen C 697 en 698 (Lottumseweg 2A) met een stuk heide en alle meubels, waarbij moeder kost en inwoning krijgt. Van de eigendom van het huis zijn geen eigendomsbewijzen.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna van Soest, trouwde met Coenrard Sormels, dagloner te Kempen (D).
2. Johannes van Soest,
geboren Broekhuizen 5 maart 1813, overleden Broekhuizen 12 januari 1878, volgt IV.
3. Anna Mechtildis van Soest, geboren Broekhuizen 16 juni 1822, trouwde Broekhuizen 9 juni 1847 met Willem Gerards, geboren Horst 17 maart 1820, kleermaker te Grubbenvorst, zoon van Joannes Gerarts en Joanna Peeters.

IIIb. Jacobus van Soest, geboren Broekhuizen 9 mei 1789, overleden Broekhuizen 20 mei 1859, militair in Franse leger, dagloner, trouwde Broekhuizen 9 april 1815 met Wilhelmina Jacobs, geboren Sevenum circa 1781, overleden Broekhuizen 29 februari 1844, dochter van Goedefridus Jacobs en Maria Jacobs. In 1859 werd hem uitgereikt de St. Helena medaille als oud-strijder van "Grande Armee - campagnes 1792-1815".

Uit dit huwelijk:
1. Eleonora van Soest, geboren Broekhuizen 27 mei 1816, trouwde Broekhuizen 10 juni 1844 met Theodorus Albers, geboren Dalfsen 29 november 1807, zoon van Joannes Albers en Maria Janzen.


IV. Johannes van Soest, geboren Broekhuizen 5 maart 1813, overleden Broekhuizen 12 januari 1878, mandenmaker, trouwde Broekhuizen 16 september 1848 met Margaretha Hanssen, geboren Broekhuizenvorst 28 september 1819, dochter van Peter Gerard Hanssen en Maria Agnes Linders.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Maria van Soest, geboren Broekhuizen 14 juli 1849, overleden Broekhuizen 17 februari 1886, trouwde Broekhuizen 28 april 1879 met Johannes Wilhelmus Gerbeeks, geboren Lottum 5 augustus 1847, zoon van Pieter Jan Gerbeeks en Johanna Thijssen.
2. Peter Gerardus van Soest, geboren Broekhuizen 19 december 1850, overleden Broekhuizen 5 februari 1899.
3. Maria Agnes van Soest, geboren Broekhuizen 5 augustus 1852, overleden Broekhuizen 15 oktober 1863.
4. Hendrika van Soest, geboren Broekhuizen 1855, overleden Broekhuizen 25 december 1857.
5. Johannes Ferdinandus van Soest, geboren Broekhuizen 30 mei 1860, overleden Broekhuizen 14 april 1861.

Familie Van Soest te Broekhuizenvorst

I. Jacob van Soest, schepen Broekhuizenvorst 1740-1768, trouwde met orstens.
Uit dit huwelijk:

1. Peter van Soest trouwde met Maria Wijnhoven. Krijgen het Huijbengoed bestaande uit een huis en huisje met land, dat door haar ouders gebouwd is.
2. Maria van Soest, trouwde met Simon Jennekens.

3. Jenneken van Soest, trouwde met Goossen Thijssen.
4. Johannes van Soest trouwde met Jenneken van der Velden.

5. Mechel van Soest, trouwde met Johannes Reinardts.
6. Theresia van Soest, trouwde met Alert Janssen.
7. Bernardus van Soest.

Magescheid (erfdeling) tussen de kinderen op 9 december 1768.
 

bruiloft 13-9-1927 Gerard van Soest.gif
Gerard van Soest in 1927