top of page
Kapel te Stokt (Broekhuizen)
kapel stokt 2.jpg
Op de Stokt staat de uit 1939 daterende St. Jozefkapel, die is gesticht door de Venlose familie Berger, die toen eigenaar was van het op de Stokt gelegen kasteel Broekhuizen. De kapel is nog steeds hun eigendom.

In 1986 werd door hen een plaquette aangebracht ter nagedachtenis aan Alfons Berger (de zoon van de kasteeleigenaar Mr. B.M. Berger, burgemeester van Venlo) die in 1945 in het concentratiekamp Neuengamme werd omgebracht.
Op 12 december 1997 werd er een plaquette aangebracht ter herinnering aan de drie in de tweede wereldoorlog en in Indië omgekomen jongeren uit de Stokt.
kapel stokt 3.jpg
bottom of page