top of page
Veerweg 8 te Broekhuizen
Veerweg 8 en 10 eigen foto.jpg
Het gemeentelijk monument staat al op de kaart van 1749, maar heeft dan een andere lengte richting, namelijk naar achteren. Nu is het een langsgevel. Dat heeft te maken met de brand van 28 april 1866, toen het herbouwd moest worden. De herbouw was in 1867 gereed.

De eerste bekende eigenaar in 1843 was de smid Jan Hubert Claes (ook Johannes Hubertus, roepnaam Jan), overleden 19 september 1863 en getrouwd op 18 oktober 1824 met Anna Gossens, overleden 14 december 1861. Zijn vader Christiaan Claes was geen smid, maar akkerman in 1840 en hij heeft het dus van iemand anders overgenomen. Overigens hebben in het dorp Broekhuizen al heel lang smeden gewoond en wellicht op dezelfde plek. Al in 1466 kwam hier een smid voor die toepasselijk Gaert die Smyt werd genoemd en in 1805 was het Johan Caeters, die het wellicht overdroeg aan J.H. Claes.
Opvolger werd zijn zoon Claes Claes, die ook smid was. Het bleef lang een (hoef)smederij, waaraan begin 1900 een fietsenwinkel werd toegevoegd.
Het straatje vanaf de Veerweg langs hun huis/smederij werd daarom heel lang het Smidsestraatje genoemd. Nu heet het (misschien onterecht) de Looierstraat.
28 april 1866
28-4-1866 brand 2 huizen - kopie.jpg
7 augustus 1920
7-8-1920 smederij.jpg
5-5-1866.jpg
bottom of page