top of page

CLABBERS (later ook een familietak KLABBERS)

De familie Clabbers komt oorspronkelijk uit Mullem waar de naam al rond 1670 voor komt. De familie woonde te Broekhuizenvorst nabij Ooijen op de Ooijenseweg 15 in de boerderij de Kwei (eind 1600 was de spelling "Aen gen Quaij"), die gesloopt is in het kader van de Maaswerken in 2016 en vlakbij de nieuwe brug lag. Die nieuwe brug tussen Ooijen en Broekhuizenvorst over de uitgediepte Maasarm, is daarnaar vernoemd als Kweibrug. Kwei is afgeleid van de kweestruiken, die op vochtige grond goed gedijen en waarvan men vroeger dacht dat die vruchten een geneeskrachtige werking hadden.

STAMBOOM:
I. Gerardus Clabbers (Gerrit), nog vermeld als voogd (over zijn kleinkinderen) 1737.
Uit zijn huwelijk:
1. Casparus
Gerrit Clabbers, volgt IIa.
2. Christianus Gerrits Clabbers, volgt IIb.

IIa. Casparus Gerrit Clabbers (Jasper/Caspar/Gasper), overleden Mullem, begraven Sambeek 22 november 1745, trouwde 1. voor 1710 met Wilhelmina Peeters, overleden circa 1730 en trouwde 2. Sambeek 4 mei 1738 met Maria Peters, uit Overloon.
Uit dit eerste huwelijk:
1.  Peter Jaspers Clabbers, volgt IIa.
2. Christiaen Jaspers Clabbers, volgt IIIb.
3. Maria Clabbers, gedoopt Sambeek 12 juni 1712.
4. Gerardus Clabbers, begraven Sambeek 22 februari 1792, vermeld 1763 als broer en als oom van de kinderen van Christiaen 1781, trouwde met Anna Maria Geurts. Hieruit nageslacht.

31 januari 1737: Jasper Gerrit Klabbers, wonende te Mullem, geeft te kennen dat enige jaren geleden zijn vrouw Willemina Peeters is overleden en dat hij van de erfgenamen van Jacob in de Weij te Oploo tegen jaarlijks pensioen heeft genegotieerd en opgenomen f 100,-- waarop f 50,-- aan pensioenen zijn komen te verlopen. Dat de erfgenamen van Jacob in de Weij te rade zijn geworden een gerechtelijke viervoudige commerslag op de gerede en ongerede goederen aan te leggen. De gerede goederen worden verkocht, bestaande uit een bouwvallig huisje met een hof en een klein perceeltje land te Mullem. Er zijn minderjarige kinderen en tot bloedmomboirs zijn aangesteld Gerrit Klabbers en Johan Claessens de Hoogh. De gerede goederen gaan naar zijn oudste meerderjarige zoon Peeter Jaspers Klabbers.
IIb. Christianus Gerrits Clabbers, uit Sambeek, lid Sint Antonisgilde in Sambeek 1744, trouwde Sambeek 4 oktober 1737 (get. Henricus en Caspar Clabbers) met Margaretha Biermans, uit Boxmeer.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria Clabbers, gedoopt Boxmeer 3 januari 1737 (get. Gerard Clabbers), overleden Sambeek 15 november 1801, trouwde Sambeek 3 februari 1750 met Goswinus Bouwmans, gedoopt Sambeek 3 september 1720, overleden Sambeek 8 mei 1799, zoon van Gerardus Bouwmans en Mechtildis Maria van Leunen.
2. Hendrina Clabbers, gedoopt Sambeek 11 december 1740 (get. Jasper Clabbers).
3. Gertrudis Clabbers, gedoopt Sambeek 18 mei 1747 (get. Anna Maria Clabbers).

IIIa. Peter Jaspers Clabbers, overleden Mullem, begraven Sambeek 9 juli 1740, trouwde Sambeek 18 mei 1738 met Johanna Criffs/Cris.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina Clabbers, gedoopt Sambeek 25 juni 1738 (get. Jasper Clabbers).
2. Laurentius Clabbers, gedoopt Sambeek 7 oktober 1739 (get. Christianus Claebbers).
IIIb. Christiaen Jaspers Clabbers, geboren Mullem circa 1710, begraven Sambeek 23 april 1790, trouwde 1. 29 april 1735 trouwde (trouwgetuige Petrus Clabbers) met Elisabeth Maes uit Sambeek, begraven Sambeek 6 augustus 1757 en trouwde 2. Sambeek 10 september 1757 met Elisabeth Smits (Lisbet), gedoopt Venray 9 januari 1732, begraven Sambeek 25 mei 1780. Uit het eerste huwelijk zijn geen kinderen bekend.
Uit dit tweede huwelijk:
1. Wilhelmina Clabbers, gedoopt Sambeek 17 augustus 1758, vermoedelijk jong overleden.
2. Margaretha Clabbers, gedoopt Sambeek 8 maart 1760.
3. Casparus Clabbers, gedoopt Sambeek 4 februari 1762.
4. Antonia Clabbers, gedoopt Sambeek 15 december 1764.
5
. Joanna Clabbers, gedoopt Sambeek 28 november 1767.
6. Johannes Clabbers, volgt IV.
7. Wilhelmina Clabbers, gedoopt Sambeek 1 juni 1772.
8. Jacobus Clabbers, gedoopt Sambeek 29 mei 1774.
9. Petronella Clabbers, gedoopt Sambeek 16 december 1776.

                                                                                                                              Inschrijving van het eerste huwelijk van
                                                                                                                                  Christianius Claebbers uit Mulhem

 

 


17 mei 1743: Voor schepenen van Boxmeer zijn verschenen Christiaan Clabbers en zijn vrouw Elisabeth Maesen, wonend aan Sambeekse Heijde. Zij verklaren van de paters Carmelieten geleend te hebben f. 150,- tegen 6 % rente. Als borg stellen zij al hun gerede en ongerede goederen.
22 september 1757: Leopold Frans de Raet drost en schout, Hendrick Johan van Anrae en Aert Nab schepenen van Boxmeer verklaren dat voor ons verschenen zijn Christiaan Clabbers en Lisbet Smits echtelieden, etc. welke verklaren te verkopen aan Willem Peters en zijn vrouw een perceel bouwland groot ongeveer twee en een halve mergen op de Hollesteegh grenzend o.a. Anthoon Sijmons en de Heijde.
9 januari 1745: Jacobus Rutten & Gertruij Criffs e.l. dragen op aan Christiaen Jasper Clabbers & Lijsbeth Maes e.l. bouwland aan de Heijde op de Willem Criffs Camp, groot 1 morgen, vrij en tiendvrij. Coopspenning: 120 – 0 – 0. 40ste penning: 3 gulden 0 stuiver 0 penning.
4 februari 1756: Marten Keuckens & Ida Vanden Bergh e.l., Jan Keuckens & Deriske Gerits e.l. uit Sinte Agatha, Lamert Peters & Willemina Keuckens e.l., Maria en Helena Keuckens meerderjarige dochters geassisteerd met Jan Huijbers minor, Marten Keuckens en Thoon Geurts als momboirs over het minderjarig kind van Johanna Geurts & wijlen Cornelis Keuckens, Jan Keuckens uit Sinte Agatha en Jan Keuckens uit Cuijck als momboir over Peter Keuckens minderjarige zoon van wijlen Wolter Keuckens (octroy beide Heeren d.d. 20 december 1755) dragen op aan Christiaen J: Clabbers & Elisabeth Maes e.l. bouwland aan de Heijde genaamd den Krissen Kamp, groot 1 kleine morgen, vrij en tiendvrij erf. Coopspenning: 95 – 0 – 0; 10 hoogen 30 – 0 – 0; 4 kan wijn 1 – 4 – 0 ; 126 – 4 – 0 . 40ste penning: 3 gulden 3 stuiver 2 penning.
2 november 1757: Jacobus De Haen & Getruij Linsen e.l., Jan Liensen & Anneke Hendrix e.l., Christiaen J: Clabbers weduwnaar en boedelhouder van wijlen zijn vrouw Elisabet Maas en nu hertrouwd met Elisabet Smits mitsgaders de erfgenamen van wijlen Elisabet Maaze uit kracht van ingegane magescheijt d.d. 19 november 1757, dragen op aan Bernardus Jaspers & Maria De Bruijn e.l. een huis, hof met schopken en bouwland aan de Heijde, groot 2 kleine morgen, vrij, allodiaal en tiendvrij erf. Coopspenning: 500 – 0 – 0; 2 hoogen 6 – 0 – 0 ; 506 – 6 – 0 . 40ste penning: 12 gulden 13 stuiver 0 penning, 
27 mei 1758: Christaen J: Clabbers & Elisabeth Smits e.l. dragen op aan Christiaen G: Clabbers & Margriet Biermans e.l. bouwland aan de Heijde, groot 2 kleine morgen, vrij, allodiaal en tiendvrij erf. Coopspenning: 250 – 0 – 0 . 40ste penning: 6 gulden 5 stuiver 0 penning,
21 juni 1763: Johannes Baptista Schock draagt op aan Christiaen J: Clabbers & Elisabeth Smits e.l. en Gerardus J: Clabbers & Anna Maria Geurts e.l. ieder voor de helft een huis met aangelegen moeshof aan de Heijde, groot ½ kleine morgen, belast met 1 duit chijns aan het Huijs Boxmeer. Coopspenning: 175 – 0 – 0; 1 duit chijns 0 – 3 – 2 ; 175 – 3 – 2. 40ste penning: 4 gulden 7 stuiver 10 penning, d.d. 27 januari 1763. 348: Coops Conditie 
24 februari 1781: Gerardus Clabbers als bloedoom en Jan van Haessem schepen als momboiren over de 7 minderjarige kinderen van Christiaen Clabbers & Elisabeth Smits e.l. zalr. met name Jasper, Margrita, Anthonetta, Joannes, Jacobus, Wilhelmina en Petronella Clabbers (octrooi Sambeek d.d. 25 januari en 15 februari 1781) dragen op aan Jasper Clabbers & Rutdina Zeelen e.l. een huis en moeshof aan de heijde naast Gerardus Clabbers, groot 40 roeden, belast met ½ duit chijns aan beide Heeren, voorts vrij allodiaal erf. Coopspenning: 142 – 0 – 0; 4 hoogen 12 – 0 – 0; ½ duit chijns 0 – 1 – 9; 154 – 1 – 9. 40ste penning: 3 gulden 17 stuiver 2 penning, d.d. 3 februari 1781. 348: Coops Condite d.d. 27 januari 1781.

​IV. Johannes Clabbers (Jan), gedoopt Sambeek 27 januari 1769, overleden Broekhuizen (Ooijen) 29 oktober 1842, dagloner 1805, trouwde Broekhuizenvorst 2 mei 1792 met Hermina Achten, gedoopt Broekhuizenvorst 31 december 1765, overleden Broekhuizen (Ooijen) 5 april 1831, dochter van Renerus Achten en Helena Specken. Verkreeg in 1792 boerderij De Quaij (Kwei) te Broekhuizenvorst, die rond 1880/1890 gesloopt werd en vervangen door nieuwbouw. Op 6 januari 1843 lieten de erven bij akte te Horst vastleggen dat de nalatenschap (ook) bestond uit twee huisjes met land in Ooijen.
Uit dit huwelijk:

1.  Johannes Christianus Clabbers, volgt Va.

2. Johannes Jacobus Clabbers, volgt Vb.

3. Helena Margarita Clabbers, geboren Broekhuizenvorst (Oijen), overleden Oijen 30 november 1831, trouwde Broekhuizen 3 april 1826 met Joannes Ambrosius (Jan), geboren Swolgen, dagloner, zoon van Joseph Ambrosius en Margritha Wijnhoven.

4. Hubertus Clabbers, volgt Vc.
 

Va. Johannes Christianus Clabbers (Christiaans), geboren Broekhuizen (Oijen) 10 februari 1796, overleden Broekhuizen (Oijen) 5 april 1844, klompenmaker, trouwde met Johanna Pastoors, geboren Husberden (D) circa 1806, overleden Broekhuizen (Oijen) 5 september 1859. Ze hertrouwde met Matheus Philipsen.
Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Clabbers, geboren 1828, overleden Broekhuizenvorst 2 januari 1885, trouwde circa 1855 met Henricus/Hendrik Minten, geboren 1820/21, overleden Broekhuizen 19 maart 1897, zoon van Joannes Minten en Gertrudis Baeten.

 2. Gerardus Clabbers/Klabbers, volgt VIa.

 3. Hermina Clabbers, geboren Broekhuizen 1 december 1832, overleden Oijen 17 december 1832.

 4. Joannes Hermanus Clabbers (Herman), geboren Broekhuizen 22 december 1833, overleden Well 31 mei 1916, klompenmaker, trouwde Bergen (L) 27 april 1863 met Maria van Hees, geboren (Klein)Linden 4 juni 1828, overleden Well 1 november 1905, dochter van Adrianus van Hees en Antonetta Cornelissen.

 5. Hendricus Hubertus Clabbers, volgt VIb.

 6. Mathias Hubertus Clabbers, geboren Broekhuizen 7 augustus 1838.

 7. Wilhelmus Clabbers, geboren Broekhuizen 19 januari 1841.

 8. Johannes Clabbers, geboren Broekhuizen 26 februari 1843.

Vb. Johannes Jacobus Clabbers (Jacob), geboren 1800/01, overleden Broekhuizenvorst 26 april 1865,  strodekker, sinds circa 1826 eigenaar boerderij De Kwei, trouwde Broekhuizen 3 april 1826 met Wilhelmina Poel(s), geboren Broekhuizenvorst 1802, overleden Broekhuizenvorst 19 december 1837, dochter van Matthijs Poel(s) en Johanna Wijnen.

Uit dit huwelijk:

 1. Gertruidis Clabbers, geboren Broekhuizenvorst 23 december 1826, overleden Broekhuizenvorst 22 april 1836.

 2. Hendrina Clabbers, geboren Broekhuizenvorst 7 september 1828, overleden Broekhuizenvorst 10 januari 1829.

 3. Joannes Hermanus Clabbers, volgt VIc.

 4. Hermanus Clabbers, geboren Broekhuizenvorst 14 maart 1836, overleden Broekhuizenvorst 27 november 1854.

Vc. Hubertus Clabbers geboren Broekhuizenvorst 20 oktober 1802, overleden Lottum 25 maart 1882, timmerman, trouwde Grubbenvorst 24 augustus 1826 met Petronnella Struiken, geboren Lottum, dochter van Jacobus Struijken en Joanna Peeters.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Clabbers, geboren Grubbenvorst 30 september 1827.

 2. Elisabeth Clabbers, geboren Grubbevorst 9 juli 1829.

 3. Leonardus Clabbers, geboren Grubbenvorst 14 oktober 1831.

   4. Anna Maria Clabbers, geboren 1836, overleden Broekhuizen 29 december 1892, ongehuwd.
 

VIa. Gerardus Clabbers/Klabbers, geboren Husberden (D) 30 augustus 1830, klompenmaker, trouwde Bergen 1 mei 1854 met Anna Maria Creemers, geboren Well 20 april 1830, dochter van Hendrik Creemers en Anna Gertrudis Ambrosius.
Uit dit huwelijk:

  1.  Gertrudis Klabbers, geboren Well 22 februari 1855, overleden Well 2 maart 1856.
  2.  Christina Klabbers, geboren Well 8 april 1856, trouwde Bergen 2 september 1881 met Christiaan Wijers,
       geboren Haelen 19 januari 1846, zoon van Joannes Wijers en Joanna Sillekens. Hij was eerder weduwnaar
       van Anna Maria Linders.
  3.  Johannes Christianus Clabbers, volgt VIIa.
  4.  Johanna Gertrudis Clabbers, geboren Well 1 maart 1860, trouwde Bergen 14 mei 1880 met Christiaan
       Teluij, geboren Well 13 augustus 1857, zoon van Gerard Teluij en Joanna Agatha Coppes.
  5.  Henricus Theodorus Clabbers, geboren Well 21 juli 1861, overleden Well 25 september 1861.
  6.  Hendrica Clabbers, geboren Well 19 april 1863, overleden Well 16 januari 1864.
  7.  Hubertus Klabbers, geboren Well 24 augustus 1865, overleden Well 5 oktober 1865.
  8.  Hendrica Klabbers, geboren Well 19 februari 1868, overleden Well 16 maart 1868.
  9.  Wilhelmus Hubertus Clabbers, geboren Well 1869, overleden Well 26 maart 1869.
  10. Jacobus Hubertus Klabbers, volgt VIIb.
  11. Henricus Hubertus Klabbers, geboren Well 9 augustus 1872, overleden Well 4 mei 1873.
VIb. Hendricus Hubertus Klabbers (ook Heinrich Hubert), geboren Broekhuizen (Oijen) 6 juli 1836, overleden Niedermörmter (D) 15 december 1872, trouwde Appeldorn (D) 1 juli 1861 met Joanna Maria Mölders, geboren Niedermörmter 19 juli 1837, overleden Niedermörmter 10 januari 1875. Hij voerde de spelling in met een K en diens zoon Gerhard Klabbers (1868-1912) vestigde zich in Well (L). Diens afstammelingen wonen nog in Well en worden onderaan apart genoemd.

VIc. Joannes Hermanus Clabbers, geboren Broekhuizenvorst 3 oktober 1833, overleden Broekhuizen 3 mei 1905, landbouwer/eigenaar de Kwei en bouwt een nieuwe boerderij hierop tussen 1880-1890, trouwde Broekhuizen 17 mei 1859 met Wilhelmina Huberta Hebben, geboren Swolgen 13 september 1831, overleden Broekhuizenvorst 11 december 1881, dochter van Hermanus Hebben en Mechtildis Theeuwen.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Wilhelmus Clabbers, geboren Broekhuizenvorst 10 maart 1861.

 2. Anna Mechtildis Clabbers, geboren Broekhuizenvorst 24 september 1862, overleden Broekhuizenvorst 16 juni 1889, ongehuwd.

 3. Willem Clabbers, geboren Broekhuizenvorst 1863, overleden Venlo 22 augustus 1883, ongehuwd.

 4. Hermanus Clabbers, volgt VIIc.

 5. Jacobus Clabbers, volgt VIId.

 6. Johanna Mathea Clabbers, geboren Broekhuizenvorst 3 augustus 1867, overleden Broekhuizenvorst 24 maart 1869.

 7. Hendrikus Joseph Clabbers, volgt VIIe.

 8. Gerardus Clabbers, geboren Broekhuizenvorst 28 april 1871, overleden Broekhuizenvorst 1 april 1873.

 9. Arnoldus Clabbers, geboren Broekhuizenvorst 25 januari 1873, overleden Broekhuizenvorst 16 februari 1873.

 10. Gertrudis Clabbers, geboren Broekhuizenvorst 26 april 1875, overleden Broekhuizenvorst 14 september 1875.

VIIa. Johannes Christianus Clabbers, geboren Well 9 februari 1858, trouwde Bergen 16 juni 1890 met Johanna Lenssen, geboren Well 9 december 1861, dochter van Hendrikus Hubertus Lenssen en Johanna Gertrudis Janssen.
Uit dit huwelijk:
VIIb. Jacobus Hubertus Klabbers,
geboren Well 29 maart 1870, overleden Well 19 december 1951, metselaar, trouwde Bergen 1 mei 1893 met Elisa Gertrudis Wennekers, geboren Well 30 januari 1875, dochter van Gerardus Wennekers en Wilhelmina Kleintjens.
Uit dit huwelijk:

VIIc. Hermanus Clabbers geboren Broekhuizenvorst 22 april 1864, overleden Broekhuizen 3 december 1928, landbouwer, verkrijgt De Kwei bij deling in 1905, trouwde Broekhuizen 3 augustus 1889 met Antonnetta Janssen, geboren Meerlo 5 februari 1869, overleden Broekhuizen 19 januari 1935, dochter van Peter Johannes Janssen en Hermina Mensing.

Uit dit huwelijk:

 1. Hermina Clabbers, geboren Broekhuizen 21 april 1892, overleden Meerlo 11 maart 1922, trouwde Broekhuizen 5 april 1918 met Peter Mathijs Claassens, geboren Meerlo, zoon van Christiaan Claassens en Hendrina van Rijswijk.

 2. Gerardus Martinus Clabbers geboren Broekhuizen 14 augustus 1894.

 3. Joannes Wilhelmus Clabbers, geboren Broekhuizen 4 augustus 1890, overleden Broekhuizenvorst 28 september 1979, volgt VIIIa.

 4. Jacobus Karel Clabbers, geboren Broekhuizen 28 februari 1897, overleden Venray 10 januari 1970, volgt VIIb.

 5. Hendrica Catharina Clabbers (Drika), geboren Broekhuizen 7 november 1899, overleden Broekhuizenvorst 12 juni 1974, trouwde met Hubertus Antonius Thijssen (Antoon), geboren Broekhuizenvorst 23 maart 1898, overleden Venray 15 april 1965, zoon van Theodorus Thijssen en Johanna Wijnhoven.

 6. Antonius Martinus Clabbers, geboren Broekhuizen 26 juli 1902, landbouwer/eigenaar sinds 1936 op de Kwei, trouwde met Petronella Maria van Lin, geboren Broekhuizenvorst.

 7. Catharina Mechtilda Clabbers, geboren 1905, overleden Broekhuizen 15 november 1931, ongehuwd.

 8. Wilhelmina Clabbers, geboren 1911/12, overleden Broekhuizen 25 augustus 1918.

VIId. Jacobus Clabbers geboren Broekhuizenvorst 7 november 1865, overleden Meerlo 14 januari 1913, metselaar, trouwde Broekhuizen 17 augustus 1903 met Maria Catharina Christians, geboren Venray 1879, overleden Meerlo 14 oktober 1929, dochter van Hendrik Christians en Maria Sibilla Geurts.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Wilhelmus Johannes Clabbers (Sjeng), geboren Broekhuizen 18 juni 1904, overleden 2 juli 1987.

 2. Maria Sibilla Antonetta Clabbers geboren Broekhuizen 30 september 1905, overleden Meerlo 13 november 1913.

 3. Hendrikus Hermanus Antonius Clabbers, geboren Broekhuizen 14 januari 1907.

 4. Mina Clabbers.

 5. Ber Clabbers, overleden 3 maart 1999.

 6. Anneke Clabbers, geboren 30 november 1912.

 7. Antoon Clabbers, geboren 30 november 1912, overleden 28 december 1995.

VIIe. Hendrikus Joseph Clabbers geboren Broekhuizenvorst 1 mei 1869, overleden Venlo 7 maart 1953, trouwde Maasbree 16 november 1900 met Maria Agnes Smets, geboren Maasbree 1876, overleden Venray 4 februari 1923, dochter van Bernardus Smets en Hubertina Peeters.

Uit dit huwelijk:
  1.  Johannes Jozef Marie Clabbers (Jean), geboren Blerick 9 september 1901, overleden Tegelen 19 april 1970,
       trouwde Tegelen 25 oktober 1929 met Johanna Wilhelmina Christina Holterman, geboren Doetinchem
       1902. 

   2. Bernardus Antonius Clabbers, geboren Tegelen 7 oktober 1903, overleden Tegelen 24 januari 1904.
  3. Maria Aldegonda Wilhelmina Clabbers, geboren Tegelen 30 oktober 1905, trouwde Tegelen 13 mei 1935
       met Augustinus Johannes Cornelis de Laat, geboren Venlo 1910.
  4. Wilhelmina Catharina Antonia Clabbers, geboren Tegelen 16 november 1907, trouwde Tegelen 17 oktober
       1932 met Andreas Jozef Janssen, geboren Venlo 22 februari 1907, overleden Venray 10 december 1986.

   5. Agnes Elisabeth Jacoba Clabbers, geboren tegelen 3 mei 1910, overleden Tegelen 30 december 1914.

 

VIIIa. Joannes Wilhelmus Clabbers, geboren Broekhuizen 4 augustus 1890, overleden Broekhuizenvorst 28 september 1979, timmerman, trouwde Broekhuizenvorst 9 november 1917 met Anna Maria Hendrix, geboren Broekhuizen 7 december 1891, overleden Broekhuizen 29 maart 1966, dochter van Arnoldus Hendrix en Johanna Huberdina Lichteveld. Hieruit nageslacht.

VIIIb. Jacobus Karel Clabbers (Karel), geboren Broekhuizen 28 februari 1897, overleden Venray 10 januari 1970, trouwde Broekhuizenvorst 17 juni 1929 met Maria Mechtilda Bouten (Maria), geboren Broekhuizen 28 november 1898, overleden Tegelen 5 oktober 1987, dochter van Joachim Bouten en Maria Philomena Meurs. Hieruit nageslacht.

VERVOLG KLABBERS te Well met dank aan www.archiefwell.nl; voor familiefoto's zie hun website.

VII. Gerhard Klabbers (Sraar), geboren Niedermörmter (D) 23 september 1868, overleden Well 26 mei 1912, metselaar, stichter café en zaal Onder de Linden te Well (L), trouwde Haps 22 september 1896 met Maria van Hees (Marijke/Moet), geboren Haps 20 april 1872, overleden Well 15 februari 1956, dochter van Peter van Hees en Theodora de Haas.
Uit dit huwelijk:

1. Peter Hendrikus Klabbers (Piet), geboren Well 10 maart 1898, overleden Well 16 februari 1969, volgt VIIIa.
2. Maria Theodora Klabbers, geboren Well 11 mei 1899, overleden Uden 20 januari 1933, kloosterzuster.
3. Johannes Hermanus Klabbers (Mantje), geboren Well 7 september 1900, overleden Well 28 augustus 1987, volgt VIIb.
4. Elisabeth Theodora Klabbers (Door), geboren Well 19 april 1902, overleden 26 augustus 2000, trouwde Bergen 16 oktober 1924 met Johannes Franciscus Ponjee, geboren Bergen 24 september 1896, zoon van Johannes Tuthgerus Ponjee en Johanna Arnoldina Verstraeten.
5. Carolina Henrica Klabbers (Lien), geboren Well 21 april 1904, overleden 25 januari 1986, trouwde Bergen 6 november 1930 met Johannes Hendrikus Hendriks, geboren Well 3 januari 1901, zoon van Theodorus Hendriks en Henrica Janssen.
6. Richard Joseph Klabbers (Rich) geboren Well 16 maart 1906, overleden Well 2 juni 1986, volgt VIIc.
7. Anna Jacoba Klabbers (An), geboren Well 14 november 1907.
8. Gerardina Maria Klabbers (Grada), geboren Well 14 mei 1912.
9. Johanna Martina Klabbers, geboren Well 14 mei 1912, overleden Well 6 juni 1912.

VIIIa. Peter Hendrikus Klabbers (Piet), geboren Well 10 maart 1898, overleden Well 16 februari 1969, trouwde Bergen 24 mei 1925 met Maria Amanda Odilia Linsen (Dieleke), geboren Eksel (B) 23 februari 1904, overleden Venlo 2 november 1971, dochter van Franciscus Linsen en Maria Margaretha Geelen.
Uit dit huwelijk:
1. (Mia)
2. (Sra)
3. (Sjef)
4. (Tiny)
5. (Caroline/Zus)
6. (Jan)
7. (Gerda)
8. (Hayke)
9. (Margo)
10. (Nieki)

VIIIb. Johannes Hermanus Klabbers (Mantje), geboren Well 7 september 1900, overleden Well 28 augustus 1987, café-houder Onder de Linden en melkhandelaar, trouwde 1934 met Maria Petronella Wijnhoven (Marie), geboren Wanssum 21 februari 1909, overleden Venray 20 juni 1980, dochter van Arnoldus Wijnhoven en Maria Karolina Janssen.
Uit dit huwelijk:
1. (Carla)
2. (Gerrit)
3. (Arie)
4. (Jeu)
5. (Annemie)
6. (Truus)
7. (Karel)
8. (Wiel)
9. (Bep)

VIIIc. Richard/Rigard Joseph Klabbers (Rich) geboren Well 16 maart 1906, overleden Well 2 juni 1986, aannemer/timmerman, mede-eigenaar Aannemers Combinatie Well BV, trouwde Arcen 12 april 1935 met Gertrudis Huberta Munsters (Bertha), geboren Arcen 29 januari 1913, overleden Venray 31 oktober 1997, dochter van Theodorus Munsters en Maria Petronella Reutelingsperger.
Uit dit huwelijk o.a.:
1. Gerardus Theodorus Klabbers (Sraar), geboren Well 22 februari 1936, overleden 20 september 2010, aannemer, trouwde Bergen november 1961 met Maria Petronella Leonarda Klabbers (Mia), geboren Well 2 juni 1936. Hieruit nageslacht.

 

huwelijk Christianus Claebbers 1735 (2).jpg
bottom of page