Parochie en Kerk te Broekhuizenvorst
Het oudste gedeelte van de rijksmonumentale kerk stamt waarschijnlijk uit de 13e eeuw. De eerste vermelding dateert van 1214 en het is dus ouder. Opgravingen hebben aangetoond dat er een rechthoekig zaalkerkje van 12 bij 6 meter heeft gestaan.
In het begin van de 13e eeuw werd begonnen met de bouw van de 47 meter hoge toren en in de 15e eeuw werd het priesterkoor tegen het zaalkerkje aangebouwd. Doordat het kleine dorp toen drie kasteelheren (Broekhuizen, Ooijen en de Kolck) en enkele grote herenboerderijen kende, die de kerkbouw financieel steunden, kon het een relatief grote kerk worden.
In 1453 werd het een eigen parochie, waaronder ook Broekhuizen viel. Het heeft vermoedelijk in die tijd als schenking de grote tiende (van de oogst) van de heerlijkheid Ooijen gekregen. Het dorp Broekhuizen werd in 1484 echter al snel afgescheiden op verzoek van de kasteelheer van Broekhuizen. Ze moest toen tegelijkertijd van de grote tiende jaarlijks 20 malder rogge gaan afstaan aan die nieuwe kerkparochie. 
Voor de kasteelheren van Ooijen werd aan de zuidzijde een kleine kapel gebouwd. In 1535 werd het schip verbouwd en vergroot. In de loop der eeuwen werd de kerk verschillende malen gerestaureerd, in 1460 hersteld of vergroot, in 1535 hersteld en verder in onder andere in 1684, 1880-1884, 1920-1930. In 1929 werd aan de zuidzijde van het priesterkoor een sacristie aangebouwd. De vroegere sacristie werd kinderkapel. In 1913 kwam er een nieuw orgel en in 1914 een preekstoel en drie nieuwe altaren. De kerk bevatte destijds fraaie muurschilderingen, beelden en een prachtige kruisweg.

Op 23 november 1944 werd de kerk door de terugtrekkende Duitse soldaten opgeblazen en zwaar beschadigd. De historische muurschilderingen verdwenen met de ingestorte muren. Behalve de kerk ging de hele kerkinventaris, met uitzondering van de rijke schat aan kunstvoorwerpen die de bevolking zelf eerder weggehaald had, verloren.

De kerk werd herbouwd naar een ontwerp van A. Swinkels. Als noodkerk fungeerde in de tussentijd een cafézaal. De gerestaureerde en deels vergrote kerk werd op 8 december 1949 door oud dorpsgenoot Mgr. Hanssen geconsacreerd. Ook de toren was toen al herbouwd. De kerk heeft de vorm van een kruis.
In 1996 vond een renovatie plaats van dak en toren, en in januari 2001 werd Oud Kevelaer afgebroken en werd er een nieuwe trap aangelegd naar het orgel en ocsaal. In 2019 werd de toren weer gerestaureerd.

De kerk was oorspronkelijk toegewijd aan de Salvator Mundi, maar werd om onbekende reden in 1801 toegewijd aan de Heilige naam Jezus.
In de toren bevinden zich 3 klokken: de Mariaklok, 1000 kg uit 1411, de St. Annaklok, 98 kg uit 1520 en de Salvator Mundiklok, 850 kg uit 1520. De twee grootste klokken waren door de Duisters in de oorlog weggehaald om omgesmolten te worden, maar werden na de oorlog onbeschadigd teruggevonden.
Van zeer oude datum zijn ook de Romaanse doopvont (uit ongeveer 1200) en het hardstenen wijwatervat. Van bijzondere waarden zijn ook enkele houten beelden en de Calvariegroep. In 1950 werd ook het in 1944 verloren gegane orgel vervangen.

Na de wederopbouw zijn prachtige, geschonken, gebrandschilderde ramen aangebracht door J. Eggen (1949-1951), J. ten Horn (1949-1950) en A. Maas (1959). De in keramiek uitgevoerde kruiswegstaties zijn van W. Van Hoorn (1952). Op 21 december 2000 werd het eeuwenoude St. Annabeeldje weer in de kerk teruggeplaatst.

Naast de ingang van het kerkhof aan de noordzijde staat een voormalige kosterswoning. Rondom de kerk ligt een kerkhof, omgeven door een kerkhofmuur met kleine schietgaten uit de 17e eeuw. In de kerkhofmuur zijn eeuwen oude grafstenen ingemetseld. Op het kerkhof staan enige oude hardstenen grafkruisen.

In een zijbeuk van de kerk is een gedachteniskapel ingericht. De Mgr. Schraven stichting heeft zich daarvoor ingezet. In de kapel wordt het levensverhaal van Mgr. Schraven en zijn inzet voor de waardigheid van de vrouw uitgebeeld.
Kunstenaar Jan Haen, pater redemptorist, heeft een wandschildering voor de kapel ontworpen. Deze wandschildering is in augustus 2012 gerealiseerd in de vroegere 'kinderkapel'. Haen heeft gekozen voor kleuren die kenmerkend zijn voor China.

U kunt de kerk van binnen in 3D bekijken door op deze link te klikken: Kerk Broekhuizenvorst

De doop-, trouw- en overlijdensregisters vanaf 1641 (parochie H. Naam Jezus) bevinden zich in het Regionaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht, maar zijn ook digitaal beschikbaar op: Genver
 
Lijst van de Pastoors van Broekhuizenvorst.
Deze lijst omvat de achterhaalde pastoors. Aangezien de kerk al in 1214 vermeld wordt, is een complete lijst helaas niet mogelijk.
 • Egidius Dael vermeld 1400

 • Johan 1466

 • Godefridus Mulders vanaf 1474

 • Alaert van Hegelsum eind 1400

 • Michiel van Broeckhuysen van Oeyen 1526-1549

 • Frans van der Saerdt (ook Versaerdt Jans) vermeld 1558

 • Joannes Bongarts vermeld 1614

 • Joannes Daemen (Damiani) 1641-1684

 • Joannes Verberckt 1685-1722

 • Wilhelmus Henricus Wierix 1723-1753

 • Joannes Sybers 1755-1773

 • Gerardus Poeijn (1769 ?)

 • Franciscus Wilhelmus Cremeren 1777-1798

 • Mathias Beeker 1802-1814

 • Joannes Steeghs 1814-1838

 • Andreas Crommentuijn 1838-1850

 • Matthias Roelofs 1850-1869

 • Petrus Johannes Cremers 1869-1875

 • Joseph Conrad Bodenstaff 1875-1888

 • Martinus Billekens 1888-1896

 • Petrus Johannes Janssen 1900-1908

 • J.A.L. van Soest 1908-1939

 • Robertus Linsen 1939-1953

 • W.J.V. Spauwen 1953-1964

 • C.F.J. Janssen 1964-

 • Leopold van Rooijen 1993-2002

 • Rob Merkx waarnemend 2005-2009

 • Ruud Verheggen 2015-2019 (vanuit Tienray samen met Broekhuizen etc.)

 • Ralf Schreiber 2019-heden (vanuit Tienray samen met Broekhuizen etc.)

De ontvoering van de pastoor in 1595
De inwoners van Broekhuizenvorst in het Overkwartier beklagen zich over enige ruiters uit Nijmegen bij de Raad van State. Het betreft volgens de tegenklacht van de ruiters het gewelddadig ontzetten van de pastoor van Broekhuizenvorst door de dorpelingen, toen deze door de ruiters naar Nijmegen moest worden gebracht, waartegen de dorpelingen verklaren, dat de pastoor door een beroerte getroffen van het paard is gevallen en door deze ruiters voor dood is achter gelaten. Op 30 november 1595, toen dit heeft plaats gehad, was het bedienen der mis in het Overkwartier immers nog niet verboden en hadden ze hem dus niet mogen meenemen, daar de resolutie van de Staten van Holland pas van 12 februari 1596 dateert.

Foto's oude kerk Broekhuizenvorst (bron RCE)
Processie Broekhuizenvorst 1738 door Jan de Beijer
De in 1944 opgeblazen kerk vanuit de Kerkstraat gezien